vrijdag 20 juli 2012

Een week Friesland

We zijn net terug van een week Friesland.

Op deze boerderij waren we...

't Was wat regenachtig, maar verder hebben we ons prima vermaakt.

En ondertussen ook nog vier bananendozen boeken gescoord.

Houd onze site daarom in de gaten....

dinsdag 17 juli 2012

Boekenstek: God danken voor een dreg...

Boekenstek: God danken voor een dreg...: Ik kreeg onlangs een Gedenkboek in handen. Nu verschijnen er jaarlijks heel veel gedenkboeken. Kerken en scholen geven bij het zoveel-jarig ...

Bovenstaande bijdrage is van anderhalf jaar geleden. Destijds heb ik het boek verkocht. Deze week heb ik weer een exemplaar op de kop getikt. Stuur een mail als je interesse hebt. Voor de hoogste bieder....

donderdag 12 juli 2012

Niet prettig, toch doorzetten

Vandaag kreeg ik een boekje in handen met voorin de volgende handgeschreven ontboezeming: niet prettig. Die woorden waren onderstreept. Gelukkig betrof het onprettige niet het boekje:

Grietje, het leven en sterven van een doofstom meisje
Door
Ds. J. Kok
v.d.m. te Bedum
Tweede herziene druk
J.H. Kok-1918-Kampen

Aldus de titelpagina. Naast de titelpagina staat een portret van het betreffende meisje; Grietje Boekelo.Een indrukwekkend boekje. Het eindigt met citaten die Grietje opschreef in een schriftje:
* Heere zegen deze spijze
* Kinderkens bewaart uzelven van de afgoden. Amen.
* Blijft in Mij
* Gij hoort het gebed
* Zijt getrouw tot in de dood

Grietje is in 1915 op 15-jarige leeftijd gestorven.

Zij hoorde nog een zucht en.... Grietje was heengegaan, nog vóór Boekelo bij het bed van zijn kind was.

In de Heere ontslapen...

Voorin het boekje staat dus de handgeschreven ontboezeming van de eigenaresse:

Als meisje van 16 jaar al in dienst bij slager de Jong in IJlst. Niet prettig. Maar toch doorzetten. k Ging naar (vrageleren) cathegesatie. Leerde een heel stuk uit de bijbel, uit het hoofd, (Van de Goede Herder)
als dank dit boekje.
winter 1926


Waarschijnlijk is de eigenaresse inmiddels ook gestorven, of ....ontslapen.