zaterdag 29 januari 2011

Die Heystek Familieboek

Ooit, in een "ver" verleden, heb ik me druk gemaakt met genealogieonderzoek. Na het archief van het streekmuseum doorgespit te hebben, was ik op een dag in Den Haag beland. Daar zetelt het Genealogisch Bureau. Met een map knipsels zat ik even later aan een tafel. Oude krantenartikelen, trouw- en rouwadvertenties, foto's en brieven gingen door mijn handen. Al snel was duidelijk dat ik geen graven en hertogen zou tegenkomen.

Toch kreeg ik even later wat moois in handen. 't Was een brief, een brief van een Zuid-Afrikaner die het Genealogisch Bureau ooit benaderd had voor informatie over de herkomst van de familie Heystek. Iemand uit Zuid-Afrika, wat moet die nou met een Heystek? Uit de brief bleek dat er in Zuid-Afrika ook Heystekken woonden. De briefschrijver, dhr. N.A. Coetzee, was bezig een boek samen te stellen over 125 jaar Heystek in Zuid-Afrika. Nieuwsgierigheid gewekt natuurlijk, adres overgeschreven en een brief gestuurd.

Een paar weken later kwam het antwoord. Inderdaad het was nog mogelijk een "Heystek-Familieboek" te bestellen. Ik moest zo- en zoveel Rand in een envelop opsturen, dan zou mijnheer Coetzee de boeken (ik had er een paar besteld) wel opsturen. Zo gezegd, zo gedaan. En jawel hoor, weer een paar weken later kwamen de boeken binnen.
Die Heystek Familieboek, Herdenkingsuitgawe 1862-1987, deur N.A. Coetzee stond er op de voorkant. Het voorwoord meldt "Die publikasie is 'n dankbare en nederige poging om hulde te bring aan die Heystek en aanverwante families met die herdenking van die verhuising 125 jaar gelede van die stamvader Jan Heystek en die stammoeder Johanna Elizabeth Roza na Suid-Afrika." En een stukje verder: "Die moeder is op see, reeds naby die Kaap oorlede".

Achter deze laatste zin zit een indrukwekkend verhaal. Zoon Jan heeft het later opgeschreven:
"De tweede klas mijn ouders met 7 kinderen en eenige anderen, en de derde klas waren de meeeste, allen bestemd voor de Kaap de Goede Hoop. Het leven aan boord was maar elke dag bijna 't zelfde, totdat er voor ons gezin later een treurige verandering kwam en wel zoo dat het jongste kindje van mijn ouders stierf dat van haar geboorte zeer tenger en zwak was. Eenige tijd later werdt mijn Moeder die een heele tijd aan verzwakking in de hersens leed op eens zoo ernstig dat terwijl Vader en Moeder boven op dek op dekstoelen zaten, mijn Moeder duizelig werdt, en wel zoo erg dat ze met behulp van de doctor en andere personen na beneden gebragt moest worden. 't Was voor ons als kinderen een zwaar gevoel dat te moeten aanschouwen, doch de Heere had in Zijn Vader raad besloten ons nog verdere beproevingen te doen ondervinden. Mijn Vader had een sterk ligchamelik gestel en trachtte ons zooveel mogelijk te troosten."

Terwijl het schip de evenaar passeerde en moeder ziek op bed lag werd het "helse Neptunusfeest" gevierd. "Er waren zeilen op het voorschip gespannen, daarachter stond een groote kuip vol zeewater, over de kuip lag een kort stuk plank waarop elke persoon zonder onderscheid mocht gaan zitten, natuurlik bij zijn of haar beurt, nadat ze eerst zoodra iemand achter het zeil gebragt werdt met emmers zeewater over het geheele ligchaam gegooid werdt, dan op de plank op de kuip werdt gezet, met een soort zeep het aangezicht besmeerd, en met een mes van hout geschooren werdt, en dan de plank onder 't ligchaam uitgerukt, zoodat de persoon achterover in de kuip met water viel. Toen de beurt aan Vader kwam en hij met twee emmers zeewater over het ligchaam gesmeten was, sprong hij om en liet zich niet vatten, door van hem af te slaan als een echte Noord Bransse boer en ging dadelik terug na mijn Moeder die uiterst zwak aan haar krankheid te bed lag. Zij hoorden het rumoer boven haar op het dek en of het schandaal dat de ellendige bestuurder van 't schip toegelaten heeft die dag te laten uitvoeren, het einde mijner dierbare Moeder verhaast heeft zal de eeuwigheid openbaren.

Mijn moeder werdt steeds zwakker en was bij tijde geheel van haar hoofd door de zware pijn in de hersens, en toen ze haar einde begon te gevoelen gaf de Algoede Hemelse Vader haar het volle verstand voor eenige uren terug. Ze deed Vader en ons kinderen tot haar krankbed naderen en sprak als haar laatste woorden: "Mijn man en kinderen Ik ga sterven, Ik zie het beloofde land van verre als weleer Mozes, een land overvloeiende van melk en honing maar ik mag er niet ingaan, gaat na dat land, gaat niet terug, houdt de Heere ons Verbonds God voor oogen en Zijn zegen zal met u allen zijn."
Daarna nam ze ons kinderen één voor één aan haar hart, kuste ons laatst vaarwel en ten laatste Vader, en begon te zingen de twee laatste verzen van die 116ste Psalm, bij het einde ervan haar ziel opsteeg na die gewesten alwaar Jezus Christus beter gekend zal worden dan Hij hier op aarde gekend is.
De lezer verschoon mij dat terwijl ik dit op schrift zet mij tranen van weemoed, doch ook van dankbaarheid aan mijn oogen ontspringen."

Dit verhaal, bladzijden lang, wordt ondertekend door J. Heijstek, Sr op 16 November 1925.

Inderdaad geen graven en hertogen, maar toch een Koningskind...

dinsdag 25 januari 2011

Kruiden het hele jaar doorVoor mensen die via de weblog van "eenvoudig leven" op deze site gekomen zijn, heb ik weer een schitterend boek. Vanaf nu is het verleden tijd om bij hoofdpijn naar paracetamol te grijpen, gewoon rozemarijn is veel natuurlijker. Lijders aan bronchitius hebben heel veel baat bij het drinken van viooltjesthee. Voor maagstoornissen en koortsaanvallen is het handig als u een lavasplant of maggiplant in de tuin hebt. Wist u dat kervel goed helpt in tijden van pest? En voor...moet u... Maar lees zelf.

Wat me wel opvalt is dat we ver bij de natuur vandaan leven. Het enige dat ik van vroeger weet is dat de weegbree helpt tegen het geprik van brandnetels. En daarbij houdt mijn kennis ongeveer op.

Tal van recepten vullen dit boek. Lavasoep, pruimedanten in vlierbessenwijn, wilde appeltjes, tarwebrood met koriander, wortelstrootjes met hysop, gesuikerde rozeblaadjes, rozenazijn en eieren in een glas met bieslook schijnen het leven zeer te veraangenamen.

Peterselie bijvoorbeeld alleen al helpt tegen tal van kwalen: nierproblemen, spijsverteringsmoeilijkheden, rheumatische klachten, ongestimuleerde bloedsomloop en een onfrisse adem.

Trouwens, voor dat laatste kun je ook pepermunt gebruiken. Het afkooksel van het blad van de pepermunt wordt aanbevolen als spoeling bij mondinfecties. Als "strooi"kruid in huizen verjaagt het door zijn zuivere geur muizen en insecten.

Toch is er een "ziekte" waar geen kruid tegen gewassen is. Ik ben het tenminste in dit boek niet tegengekomen.

Boekenlijst 25 januari 2011


Hoewel er de laatste dagen heel veel boeken verkocht zijn, wordt de boekenlijst toch steeds langer. De afgelopen maand zijn er weer heel wat boeken toegevoegd op de site van Boekenstek. Er staan ook weer dozen vol boeken te wachten.

De stand van zaken is momenteel (25 januari) als volgt:
Aalders e.a., dr. W.J.-Christenleven in de Gemeenschap
Aalders, dr. W.J.-Groote Mystieken-Eckehard
Aangium, Sibe-Hotse Hiddes (De Vrijbuiter-deel II)
Abma, ds. H.G.-In antwoord….
Ader-Appels, J.A.-Een Groninger pastorie in de storm
Alcock, D.-Gevangenen om des geloofs wil
Alcock, D.-Ik heb het goudland gevonden
Alexander, Lloyd-Westmark
Algra, A. en H.-Dispereert niet-5 dln.
Algra, H.-Het erfdeel der vaderen
Algra, H.-Het wonder van de negentiende eeuw
Alleine, Josef-Alarm/Detmar-Leerredenen
Allewijn, Rien-Een zee van Water-Februarivloed 1953
Ambt en Avondmaalsmijding
Amerika, J.L.-Alleen van huis
Amstel, ds. J. van-Wie Jezus zalig spreekt
Andel, Dr. C.P. en Vliet, Dr. H. van-Studia Theologica Rheno-Traiectina
Andeweg, Nel-Zuid-Beijerland in de jaren 50
Andeweg, Nel-Zuid-Beijerland in vroeger tijden
Appelius, Johannes Conradus -De Herformde Leer-1769
Arkel e.a., ds. R.E.-De Goede Belijdenis
Augustini e.a., Luberti-Leerredenen
Augustinus-De Staat Gods
Baaijens, Ds. J. (e.a.)-Over jouw vragen gesproken
Baaijens, ds. J.-Het wonderlijke genadewerk des Heeren
Baale e.a., P.J.-God zoekt het weggedrevene
Baan, ds. M.-De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
Baan, ds. M.-Geloofsvertrouwen
Bac, ds. A.-De Hervorming
Bakker, Angelique-Huis Doorn
Bakker, Ds. F.-Gebedsgestalten
Bakker, ds. F.-Het Eeuwige Woord
Bakker, Trix-Pleuntje Pukkel gaat fietsen
Balke, ds. C. en Kievit, ds. L.-Gods weg met de heidenen
Banning, Dr. W. (red.)-Europeesche Geest
Barker, Ernest-Moeilijke teksten in de Bijbel
Barton, Stephanie-De Vikingen
Bavinck, dr. H. en Kuyper, dr. H.H.-Ter Herdenking van de Hervorming 1517-1917
Bavinck, Dr. H.-Gereformeerde Dogmatiek
Bavinck, Dr. J.H.-Menschen rondom Jezus
Beckman, Thea-Stad in de Storm
Beckman, Thea-Wij zijn wegwerpkinderen
Beecher Keyes, Nelson-Van het Paradijs tot Golgotha
Beek, Dr. M.A.-De Bijbel in zijn wereld
Beens, ds. A. (e.a.)-Bijbels Dagboek-Uit Zijn volheid
Bekker, Woutherus-Toespraak 25-jarige Evangeliebediening
Beneker, W. en Lam, Hanna-Het verhaal van Israël
Benschop, Nel (e.a.)-Morgenlicht-Verhalen en gedichten rondom Goede Vrijdag en Pasen
Berens, Hetty e.a.-Stadstimmeren
Berg, J.C. van den-Fra Girolamo Savonarola
Berg, J.W. van den-Joggom en de Vriend van Naoea
Berg, S. v.d.-De Verstekeling
Berg-Akkerman, C.M. v.d.-Om Bethlehems Kribbe (kerstverhalen)
Bergh, Sidney J. van den-Goya
Bergsma e.a., A.-Het blijvende Woord
Berkel e.a., ds. J.F.-De dag met God
Berkhof, dr. H.-Christelijk Geloof
Bernlef, J.-Hersenschimmen
Betsy-De gelijkenis van den zaaier
Betsy-Gedaan wat zij kon (Callenbach)
Betsy-Samuël
Betsy-Tijds genoeg
Beza, Theodorus-Emblemata
Bezemer, K.L.W., Zij vochten op de zeven zeeën
Bijbel
Bijl, ds. P. v.d.-Zoekt de Heere
Bikker, ds. A.-Paulus`s loopbaan
Bison, S.-Uit de Duisternis tot Gods Wonderbaar Licht
Blei-Strijbos, Corry-Mark en Annet op de plantage
Blitterswijk, J.J. van-Binnenhuismaterialen-1947
Blois, ds. A. de-De bijzondere leiding des Heeren in de Reformatie
Blok, ds. L. en Hovius, ds. W. Chr.-Het werk van de Heilige Geest/Wat is Gereformeerd
Blok, ds. L.-De Eerste en de Laatste
Blok, Ds. M.-Van kracht tot kracht
Blok, ds. P. en Verkade, ds. J.P.-Toespraken
Blok, Ds. P.-Het geloofsleven van Ruth
Blom, ds. G. e.a.-De Kerk een Wonder
Boekraad, Cees en Ooststroom, Frits van-Boerderijen van Berkel en Rodenrijs
Boer (red.), ds. C. den-Zicht op Israël
Boer, Drs. D. de en Vries, Dr. Joh. de-Wij samen onder de Oranjes
Boer, ds. C. den-Een vreemd`ling hier beneên
Boer, Ds. G.-Dooponderricht
Boer, P. den en Koning, J.C.-Leven-Leesboek voor de Scholen met den Bijbel
Boersma, Ds. O.-Uit Schrift en Belijdenis
Bokma, T.-De Vagebond
Bokma, T.-Grete`s Tehuis
Bokma, T.-Over de Greiden straalt de zon
Bokma, T.-Storm over de greide
Bonar, Horatius-Volg het Lam
Boomsma, P.-Ratje Toe, Muizenissen, Oorwurmen en ander gespuis
Boot, J.-Verzameling van Zestig Brieven-1927
Booy, H. Th. de-Avontuur om Rottumerplaat
Borg, J. ter en Wiersinga, A.-Geschiedenis des Vaderlands
Borstius, Jacobus-Eenige Korte Vragen voor de Kleine Kinderen
Bos Hzn. J.-Bijbelse overpeinzingen
Bos Hzn., J.-400 Bijbelse vragen
Bos, ds. T.-De Dordtsche Leerregelen
Bothenius Brouwer, A.J.-Historische figuren
Bouman, Bert en Eykman, Karel-Woord voor Woord
Bouthoorn, ds. B.N.B.-De Rust voor Gods Volk!
Bouwen, niet breken-Die Tiranny verdrijve
Brakel, Jan van-Ds. L.G.C. Ledeboer-Zijn leven en kerkstrijd
Brakel, W. à-Brief over het Leven des Geloofs op de Beloften
Brakel, Wilhelmus à Brakel-Redelijke Godsdienst (deel I)
Brakel, Wilhelmus à-Drie brieven over de opwekking tot het geloof
Brakel, Wilhelmus à-Redelyke Godsdienst
Brakel, Wilhelmus à-Stigtelyke Oeffeningen
Brands, Jenne-Uitkijken!
Bremer, Piet-Nieuwe Natuur op oude zeebodem
Brès, Guido de-Brieven
Brink, Christina van den-De weg, welken God met haar gehouden heeft
Brink, H. v.d.-De Geschiedenissen van het Nieuwe Testament
Brink-Blankesteijn, Gerie-Anne van den-Bijbels dagboek voor vrouwen
Brooks, Thomas-Preken/Bekering en sterfbed Suzanna Bell
Broomhall, Marshall-De man die God geloofde (Hudson Taylor)
Brouwer, C.-De Zielverkooper van Bristol
Bruijn, Cor-De Valk zeilt uit
Bruin, E.L. de-In en om de Boschhut
Bruin, Jac. De-De Hervormde Gemeente van De Meern
Bruins Cl.-Bybelsche Toonneelpoëzy-1735
Bruyn-Ouwehand, Mia-Springvloed
Budding, Ds. D.J.-Reddende liefde
Bunyan, John-De Christenreis naar de Eeuwigheid
Bunyan, John-Eens Pelgrims Reize naar de Eeuwigheid
Burghout, Adri-Zie het Verhaal
Burns, William C.-Geweld op het Koninkrijk
Butter, ds. P. den-Vrees God
Bösiger e.a., E.-Nachtvogels
Caldwell, Susan-Schaken
Calvijn, Johannes-Korte verhandeling over het Heilig Avondmaal van onzen Here Jezus Christus
Campbell, Murdoch-Dagboek van Jessie Twain
Campen, drs. M. van en Hertog, dr. G.C. den-Israël-Volk, land en staat
Centervall, Senta-De Hackaerts
Chaffee, Allen-Moedertje Langoor en haar kleintjes
Clockener Brousson, H.C.C.-Liederen-Bundel voor Janmaat en Soldaat
Cloux, Ds. A.P.A. du-Anna, de profetes
Cloux, Ds. A.P.A. du-Twaalftal feeststoffen (plus Philpot en Krayenbelt)
Coeland, Christjane C.-Het verborgen leven met God
Coller, Richard 1941-De wereld in vlammen
Comas-Vaders Krullebol
Comrie, Alexander-Eigenschappen des Geloofs
Comrie, Alexander-Het Oprecht Geloof
Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament
Convoluut-Abr. Verhey, Th. van der Groe, ds. P. Los
Coolsma, Ds. C.W.-Ga nooit boos slapen
Corinne van Moorselaar-Rond Bethlehems stal
Costa, Isaäc da-Bezwaren tegen de Geest der Eeuw
Costerus, Florentius (e.a.)-Preken-Reveil-serie
Coud, Dr. Henry en Townsend, Dr. John-Grenzen
Cramer, Hans M.-Holland im Engadin Chesa Planta
Crum-Nieuwland, Z.-Jubileumboekje Bond van Meisjes-en Vrouwenverenigingen
Dale, van-Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Dale, van-Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Dam, ds. Chr. Van-Aan des Konings tafel
Dam, ds. Chr. Van-Afscheidspreek
Dam, Ds. Chr. van-Natuur en Genade
Das Neue Testament-Uebersessung Martin Luther-1893
De Banier Kalender 1952
De Banier Kalender 1979
De Banier Kalender 1980
De Gids-Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen
De Grote Drie
De Heere wil uit de mond van jeugdigen Zijn lof vertellen
De Jeugd in Nood
De kleintjes zingen-Liederenbundel voor Kinderdienst en Zondagsschool
De merkwaardigste lotgevallen van Petrus van der Velden
De nieuste tydingen-Leeuwarder Courant 250 jaar
De oude schoolmatres en hare vrienden
De straf overgenomen-Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis
De Weg Gods
De wond`ren gadeslaan-Gedenkboek 90 jaar Chr. Ger. Kerk te Barendrecht
Deelman, A.G.-Ali Bin Joesoep
Defoe, Daniel-Robinson Crusoe
Deursen, Dr. A. van-Schoolatlas voor de Bijbelse Geschiedenis
Diamant, Mej. Sara Ephraïm-Een diamant door God geslepen
Dickens, Charles-Olivier Twist
Dieleman, ds. F.J.-Verslag der Begrafenis
Dieperink, Martie-Vrouwen op zoek naar God
Diest Lorgion, Dr. E.J.-Geschiedenis der Kerkhervorming in ons Vaderland
Dijk, Dr. K.-Om `t eeuwig welbehagen
Dijk, Dr. K.-Wat verstaan wij onder een School met den Bijbel
Dijk, Ds. D. van-Hoe het geworden is (over de Vrijmaking)
Dijk, Ds. Jac. van-U zij de Gorie
Dijk, Ds. Jac. Van-Uw vreugde tegemoet
Diversen Een lied op den sabbatdag-deel I en II
Dodd, C.H.-De Apostolische Prediking en haar Ontwikkelingsgang
Doeland, A.-De galeislaaf van St. Andrews (John Knox)
Donkersgoed-Hoek, C. van-Mbwake
Donkersgoed-Hoek, C. van-Van een meisje en haar hondje
Donkersteeg, Jeanette-De toverhazelaar
Donner, J.H.-De Bijbelsche Geschiedenis
Dorp, ds. S. van-De triumferende kerk
Dorrestijn, Hans e.a.-100 jaar geleden
Douma, J. en Tazelaar, J.P.-Handboek Bijb. Gesch.
Dowley (red.), Dr.Tim-Handboek van de Geschiedenis van het Christendom
Dreux, Dick-Degens in het duister
Dreux, Dick-Ik wil geen beul zijn
Driedelige Statenbijbel met Kanttekeningen
Drost-Brouwer, Ali C.-Saskia van Almèhre
Ds. J. Hagenstein-Gods leiding-10 meditaties
Duinen, Sj. van-Bartje en Martje
Duinen, Sj. Van-Haar stille wens
Duinen, Sj. Van-Toch komt het goed, Rianne
Duinen, Sj. Van-Zeg het toch, Hanneke
Duitsch, Christiaan Salomon-De wonderlijke Leiding Gods
Duitsch, Christiaan Salomon-De Wonderlijke Leidinge Gods
Duker, A.C.-Gisbertus Voetius
Dumas, Alexandre-De drie musketiers
Dupuis, P.J.F.-Uw lichaam een tempel
Duytsch, Christiaan Salomon-De Wonderlijke Leiding Gods
d`Outrein, J. (e.a.)-Wapent u!
Eckeveld, Ds. J.J. van (e.a.)-Over de kerk gesproken
Eckeveld, Ds. J.J. van-Goddelijke Leiding-Het boek Esther
Edelkoort, Dr. A.H.-De CHristusverwachting in het Oude Testament
Edwards, Jonathan-Tijd van waarde
Een Oud Evangelist-`s Levens Wisselingen
Eerste schetsenbundel Bijbelse Geschiedenis
Eggebeen, A.-De Hervormer van Wittenberg
Eggebeen, A.-Joris, de zoon van de beeldensnijder
Eggebeen, A.G.-De steen zonder handen afgehouwen
Elgklou, Lars-Vorstelijke merkwaardigheden
Elshout, ds. A.-Een helpende hand
Ent, ds. H.C. v.d.-Het gelezen Schriftgedeelte
Ent, ds. H.C. v.d.-Jezus` gewilligheid
Erasmus-Brieven van Erasmus
Erasmus-Samenspraken
Erkel, H. van-De koopman en de kruisvaarder
Erskine, Ebenezer-Ongeloof gedagvaard en de Banier des Hemels
Erskine, Ralph-Blyde Boodtschap in Zware Tyden e.a.-1742/1747
Erskine, Ralph-Christus openbaring aan de Samaritaanse vrouw
Esau, Jacob, Golew, Sergei T. en Steffen Johann-Onder de bescherming van de Allerhoogste
Essen, G. van-Martha`s geheim
Estlin Carpenter, J.-De Eerste Drie Evangeliën
Fabricius, Johan Toontje Poland-Een Alkmaarse jongen in Napoleons dagen
Fairbairn, A.M.-Schetsen uit de geschiedenis van Jezus Christus
Feith, Rijnvis-Dag-Boek mijner goede werken
Ferwerda-Van den Berg, Annie-Soms dragen kinderen lampen...
Flier, dr. A. van der-Lesboekje Kerkgeschiedenis
Florijn, B.-In veraf gelegen streken
Fraanje, ds. J.-Gedachtenisredenen
Fransen, ds. E.-De Geestelijke Wandelaar naar het Hemelsche Sion
Fransen, Ds. E.-De Kostelijke Bruidschat
Fransen, ds. E.-De Verheerlijkte Immanuël
Fransen, ds. E.-Vijftien Leerredenen
Fransen, E-Sions` Weeklachte over de verbrekinge Jozephs
Fransen, E.-De brandende, maar niet verteerde braambos van Gods Kerk op aarde
Fransen, E.-De Gereformeerde Belijdenis
Fransen, E.-De Verheerlijkte Immanuël
Fransen, E.-Des Heilands zegepraal over den dood
Fruytier, Ds. Jakobus-Groot voorrecht van christenkinderen
Fruytier, Jacobus-Gedolven schatten uit zijn Salomo`s raad aan de jeugd
Gafni, Shlomo S. en Heyden, A. van der-Kijk op het Heilige Land
Galiën, S.M. v.d.-Boeven in Breedveld
Gebeden-boek voor Huiselijk Gebruik
Geesink, Prof. Dr. W.-Gereformeerde Ethiek (twee delen)
Gelder, Heleen van-Dingena, mijn dochter!
Geluk, Ds. C.G.-Hoe houden we de jongeren bij de kerk?
Genderen, dr. J. van Verbond & Verkiezing
Genderen, dr. J. van-Actuele thema`s uit de Geloofsleer
Gerdes, E.-De speelman op de Wildenborch
Gerry-Gevoegd naar Gods Wil
Gerssen (e.a.), S.-Ambt en Avondmaals-mijding
Gezelle, Guido-Gedichten
Gilhuis, Dr. C.-Hoe dichter ik nader...
Gilst, Ds. H. van-Inkeer Afkeer Wederkeer
Gispen, Prof. Dr. W.H. (red.)-Bijbelse Encyclopedie
Goldschneider, Ludwig-Rembrandt
Gonlag, Johannes-Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman
Gooyer, A.C. de-Het beeld der vaad`ren
Gorsel, Ds. W. van-Verlost uit het diensthuis
Gorter, D.-De bewoners van Rodelsheim
Graaf (red.), Ir. J. van der-Beproefde Trouw-75 jaar Gereformeerde Bond
Graaf, Anne de-De Bijbelverhalen voor kinderen-Drie delen
Graaf, Ds. J. van de-De Wet van Mozes als Tuchtmeester tot Christus
Grandia, C.-Peter gaat verhuizen
Gray, Andrew-Bidt zonder ophouden-Negen preken
Grimme, Aart-De slag om de Noord
Groe, Eva van der-Oorlog, Kerk en Staat
Groe, Theodorus van der-Verzameling van veertien Biddags-Predikatiën
Groe, Theodorus van der-Verzameling van veertien nagelaten Biddags-Predikatiën
Groen van Prinsterer, Mr. G.-Ongeloof en Revolutie
Groeneweg-de Reuver, M.A.-Geef ons kracht-dichtbundel
Groenewegen, Jacob-De lofzangen Israëls
Groenewegen, Joh.-Verzameling van afscheid-, intree- en andere predikatiën
Grollenberg, Luc. H.-Kleine atlas van de Bijbel
Groningen, Jan van-Polderjongens
Groot, ds. W.A.-Aan de voet van het Kruis
Groot, H.J. de-Van de ware Christelijke Actie (preken Ruth)
Groot, J. de-Wie zijn de Jehova`s Getuigen en wat leren zij?
Groot, prof. dr. Joh.-De zegen der onverhoorde gebeden
Groothedde, Michel en Krijnen, Jeroen-Vestingstad Zutphen
Grosheide, Dr. F.W.-Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament
Guardini, R.-De bekering van Aurelius Augustinus
Guldenarm, J.H.-Practicale Bijbelbeschouwingen-Twee delen-1878
Guyt-Guyt, M.H. en Meijwaard-Fuite, A.C.-Geroepen als vrouw
H.W.S.-Nieuw Bijbels Dagboekje
Haan, J. de-Een schip in de dorpsvaart
Haar, ds. J. van der-Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth
Haar, ds. J. van der-Voorzienigheids-geloof en Polio-Inenting
Haar, Jaap ter-Hollands meisje vermist...
Hagen, Ds. J.C.-Achter de hoven
Halyburton, Thomas-Een zedig onderzoek
Harinck, ds. C.-De rechtvaardiging van de tollenaar
Harinck, ds. C.-Hoe David over zijn leven vóór de geboorte dacht
Harinck, ds. C.-Ons doopformulier
Harrisson, Dorothy Lilja-Operatie Morgenster
Hart, M.A. `t-Piershil in oude ansichten
Hart, P. `t-Korte levensgeschiedenis van Kaatje van der Wekken
Hart, P. `t-Korte levensschets
Hartog, Jan de-Herinneringen van een bramzijgertje
Have, Dr. P. ten-Bij de Bron
Heer, Joh. De-Israëls herstel en terugkeer naar Palestana
Heerde, H. van (Havanha)-Tusschen vuur en ijzer
Heitink, Dr. Gerben-Gids voor het Pastoraat
Hellenbroek, Abraham-De Euangelische Jesaia-Eerste deel
Hemphill, Rosemary-Kruiden voor smaak, gezondheid, geur en schoonheid
Hendriks, M. en Fluitman, B.-Echo van het verleden
Hendrikse, Dick-De dag waarop mijn vader huilde
Henry, G.A.-Lotgevallen van twee jongens in Transvaal
Henry, Matthew-Bijbelverklaring (Joh.-Hand.)
Henry, Matthew-Dagelijkse omgang met God
Henry, Matthew-Hoop en Vrees
Herenius-Kamstra, Ans-Vorstenhuizen in Europa
Herman-Onder goed geleide
Het Elfde Gebod
Het Genade-Verbond
Het leven en sterven van ds. Petrus van der Velden
Het leven en sterven van Geertuida Cornelia van Doorn
Het Nieuwe Testament
Hichtum, Nienke van-Drie van de oude plaats
Hoek, K.A. van der (red.)-De Eeuw van Juliana
Hoekstra, ds. H.-Bijdrage tot de kennis en de beoordeling van het Chiliasme
Hoekstra, Hidde-Rembrandt en de Bijbel
Hoeve (red.), S. ten-Kerken in Friesland
Hoeve, S. ten-Friese Preekstoelen
Hofman, Ds. A.-Tot de grijsheid toe
Hofman, ds. H.-25 leerredenen
Hofman, Ds. H.-Huisbezoek
Hofman, Ds. H.-Hulp en Sterkte-3 preken
Holland, ds. C.B.-De Heidelbergsche Catechismus-Vierde Zondag
Hoof, drs. J.C.P.M. van en Schoenmaker, drs. B.-200 jaar Rijdende Artillerie 1793-1993
Hoog, Aletta-Kerstroos en Deuvekater
Hoogenbirk, A.J.-Charlotte, Grootheid en Godsvrucht
Hoogenbirk, A.J.-Tweeërlei Zegen (Callenbach)
Hoogenhuyze, A.G.H. van-De protestanten in Oostenrijk vervolgd in onze dagen
Hoogerland, Ds. A.-Belijdenis doen, en dan...?
Hoogerland, Ds. A.-Het is bij den avond (meditaties)
Hoogerwerf-Holleman, R.-Meer dan ene zegen-Leven van vrouw Stougie
Hoogeveen, H.-De boot is lek
Hoogstraten, Nans-….en gij zult stille zijn
Hoogstraten-Schock-De lange weg
Hoorn, Arjen van-De nachtegaal zingt
Hoorn, Henri van-Onder het bevel van de vlootvoogd Piet Hein
Hoorn, Henri van-Onder het bevel van vlootvoogd Piet Hein
Houten, Frederik van-Geestelijk huwelijks-verzoek
Houtte, Prof. Dr. J.A. vann (red.)-Algemene Geschiedenis der Nederlanden-12 delen.
Hoven, Hermanus van den-Een trouwe wachter
Huisman, Ds. L.-Geen ander Evangelie (preken)
Hulst jr., W.G. van de-Het verdwaalde schaap
Hulst, W.G. van de-In de Soete Suikerbol-Deel 1 t/m 4
Hulst, W.G. van de-Willem van Oranje
Hulst, W.G. van de-Willem Wijcherts
Hulzen, Joh. Van-Onze Vaderlandsche Geschiedenis
Hummelen, ds. R.K.-Bruidegom, Bruid en Bruidsleider
Huntington, W.-God de kassier der armen
Huntington, William-De vernieling des doods
Ingwersen, Gesina-Zijn Koning
Ippel-Breedveld, Lenie-Door de liefde van Christus gedrongen
Ippel-Breedveld, Lenie-Het verboden boek
Ippel-Breedveld, Lenie-Ik zal niet sterven, maar leven
Ippel-Breedveld, Lenie-jij, geheel anders
J.H. Gunning JHzn. e.a.-De schaduw gaat voorbij
Jan van de Kam-Rivierenland
Janse, L.-De ketter van SInt Joosland
Jansen, G.H.-Verzonken spoor
Jansma (red.), Klaas-Hans Wiegel in Friesland
Johanna-Het Kerstgeschenk
Johannes-Heinrich van Bernstein
Jong, Bartholomeüs de-Gods arm niet verkort
Jong, Drs. H. de-Bron en norm-Een bundel bijbelstudies
Jong, ds. Tj.-De Gadarenen
Jong, Hans de-Weerboek
Jong, Henk de Predikheren en Kerkeknechten
Jongeling, dr. B.-Een Aramees boek Job
Jongh, prof. E. de-58 miljoen Nederlanders en hun kerken
Jonker, Dr. H.-Theologische Praxis
Jonkheid, K.-De trouwe page
Jorissen, Dr. Thod.-Historische bladen
Judd, Denis-Gevallen Tronen
Kaam, Ben van-Parade der Mannenbroeders
Kakes, Dr. H.-De Vaste Grond-Toelichting Ned. Gel. Bel.
Kalma, ds. J.J.-Om Gysbert Japiks hinne
Kalmann, Arjeh en Overeem, Brand-Beschouw ons maar als een uitzondering
Kamphuis, Ds. G.D.-Een bloem in de wildernis-Over de Christelijke hoop
Karels-Meeuse, M.H.-Het Kerstfeest van Ries en Maaike
Karels-Meeuse, M.H.-Wie is Johanna Veltman?-Rondom Johanna Veltman
Kattenberg, Drs. Jac.-Pedagogisch Vademecum
Kemp, Johannes vander-Heidelbergschen Catechismus
Kempis, Thomas à-De Navolging van Christus
Ken de Hoeksche Waard
Kersten, ds. G.H.-Korte lessen over Kort Begrip
Kersten, ds. G.H.-Meer dan Overwinnaars
Kersten, Ds. J.W.-Het verlossende Licht-Vijfde zestal preken
Kesting, C.J.-De geschiedenis van Jozef
Keuning J.-Boer Goffe en zijn afgod-De goudzoeker
Keuning, J.-Ben Adams in de Geestenkloof
Keuning, J.-De Indiaan
Keuning, J.-De Paardekoper van Helpman
Keuning, J.-De trouwe Zwaab
Keuning, J.-Frans Schreur van Loppersum
Kievit, C. Joh.-Dik Trom-Vier oude uitgaven
Kievit, C. Joh.-Uit het leven van Dik Trom
Kievit, Ds. I.-Hosanna den Zone Davids
Kievit, ds. L.-De Catechismus-prediking
Kingmans Sr., H.-Het huisje aan de zeedijk (dl. I en II)
Kingmans, H.-De boer van 'Levensstrijd'
Kingmans, H.-De Mededinger
Kingmans, H.-De verloren zoon
Kingmans, H.-Het huisje aan de haven
Kingmans, H.-Holsbergers
Kingmans, H.-Waar de winden waaien
Kingmans, Hugo e.a.-Rijpend Friesland
Kingmans, Hugo-Jeruzalem zien en dan leven
Kittel, Gerhard en Friedrich, Gerhard-Theological Dictionary of the New Testament
Kittel, Rud.-Geschichte des Volkes Israel
Klei, A.J.-De koningin is lekker hervormd!
Klose, Titus-De wilde jager
Klose, Titus-Gods grote barmhartigheid
Knap Czn., ds. J.J.-Oude Paden-20 jaargangen-1915-1934
Knap, Ds. J.J.-De Heidelbergsche Catechismus in predikatiën
Knappert, Dr. L.-Willem I
Knuttel, Dr. G. (e.a.)-Van Eyck en zijn tijdgenoten
Kohlbrugge, Dr. H.F.-De gouden scepter toegereikt (dagboek)
Kohlbrugge, Dr. H.F.-Twee leerredenen over het derde hoofdstuk van den Brief aan de Filippensen
Kohlbrugge, Dr. H.F.-Vragen en Antwoorden Heidelbergschen Catechismus
Kohlbrugge, H.F.-Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij wilekeurig belet
Kohlbrugge, H.F.-Schriftverklaringen-deel 9
Kole, drs. I.A. en Proos, drs. J.P.-Bijbelonderwijs
Kombrink, L.-Het zilveren scheepje
Komt, verwondert u-kerstverhalen, - vertellingen en -gedichten
Koning, J.C. de-Kleine Bijbelsche Geschiedenis
Kooiman, W.J.-Luther-zijn weg en werk
Kooiman, W.J.-Luthers werken
Koolhaas, A.-Alle dierenverhalen
Kort Begrip der Christelijke Religie
Kosters, L.J. en Oprel, J.-400 jaar Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland
Kot, ds. A.-Gods weg is volmaakt
Kralingen, Martin van-Waar heel het leven drijft-Den Helder
Kramer, J.G.-Jan Pietersz. Coen
Kramer, Jaap en Kampa, Theo-Groot Ijsselmeerboek
Kranenburg-Vos, Drs. A.C.-Het Loo, bouw, bewoning en restauratie
Krayenbelt, J.-Het Heilige Land-Reis door Egypte, Palestina en Syrië
Kreulen, K.-Een tiental toespraken over verschillende onderwerpen-1878
Kroniek Artsen zonder Grenzen
Krummacher, dr. F.W.-De diepte des Satans
Krummacher, Dr. F.W.-Elisa de Profeet
Krummacher, Dr. F.W.-Elisa de Profeet
Krummacher, F.W.-Het Heilige der Heiligen
Krummacher, G.D.-De wandelingen Israëls
Kuijper, P.S.-De slijkgeuzen van Schoonhoven
Kuijper, P.S.-De vierde man
Kuijper, P.S.-Wie alles prijsgeeft
Kuijt, P.-Toen sprak de paus
Kuiper, Dr. K.-Helleensche Cultuur-Drie boeken
Kuiper, J.-Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven van het Ned. Volk
Kuiper, Roel (e.a.)-Tolereren of Bekeren
Kuyper Jr., Dr. A.-De Vastigheid des Verbonds
Kuyper, H.S.S.-Vacantie in Engeland
Kwantes, J.-And`ren aangeprezen
König, Gustav/Scholten, L.M.P.-Luther
Laarse, Rob van der-Bevoogding en Bevinding (Kerkgeschiedenis Woerden)
Lamain, Ds. W.C.-Rondom het kerkelijk leven
Lambregtse, Cornelius-Het scharlaken koord
Lamens, ds. P.J.F. en Vroegindeweij, ds. W.-De Gerformeerde zede in onze tijd-Zekerheid des geloofs
Lange, ds. J. de en Vroegindeweij, ds. W.-Het ambt/De betekenis van de Nadere Reformatie
Langeveld, Dr. M.J.-Beknopte theoretische pedagogiek
Lans, Jos van der en Vuijsje, Herman-Lage landen, hoge sprongen
Lansbergen-Els (red.)-Rotterdam-München/Dachau 1944-1945
Lapide, Dr. Pinchas-Is de Bijbel goed vertaald?
Laren, Joos van-Gedolven schatten uit zijn Het beloofde Zaad der vrouw
Ledeboer, L.G.C.-`s Heeren Wegen
Leede, Drs. H. de (e.a.)-Een voortreffelijk werk
Leeuwen, J. van-Zes predikatien
Leeuwen, W. van-Bijbellezingen over het boek Jona
Lekturama-De Tweede Wereldoorlog-De Bevrijding
Leven en Arbeid van ds. Pieter van Dijke (St. Philipsland)
Leven en sterven van Ds. Bernardus Smytegelt
Leven en sterven van Jacobo Petronella Winckelman en Cornelia Constantia Winkelman
Levensbeschrijving Elizabeth Francina Rijneveld
Liefde, D.H. de-Broeder en Zuster
Ligthart, Jan en Scheepstra, H.-Pim en Mien
Lindel-Het gruwelijkste bedrog
Linden, Ds. Js. van der-In de Oefenschool des Gebeds
Lindsey, Hal-De planeet die aarde heette...
Lingen, ds. F.P.L.C. van-Sions Heil en Troost
Lingen, G.H. van-De Familie Claremont of De Zaligsprekingen
Lodenstein, J. van-De roepende stem des Heeren
Lodensteyn, J. van-Beschouwinge van Zion
Lodensteyn, Jodocus van-De Heerlijkheid van een Waar Christelijk Leven
Looman, T.M.-Geschiedenis der Israëlieten
Los, ds. P.-De oude pikbroek
Los, ds. P.-Zonde en Genade-De Schatkamer-Geldermalsen-1996
Love, Mr. Christophorus-Den Stryd tusschen Vleesch en Geest
Luther en de Christelijke Gemeente
Lutherbijbel (Duits)
Lutherbijbel (Nederlands)
Maarten Luther
Maas, Daan-Jonge helden
Maaskant, C.L.-Het leven van Maarten Luther
Maatjes, ds. J.H.-Kinderversjes voor School en Huis
MacCheyne, Robert Murray-Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop
Mackenzie, Rev. Lachlan-Het dal van Sukkoth
Mackintosh, C.H.-Aantekeningen op Deuteronomium
Mak, ds. C.-Een halve eeuw dienst
Mak, Geert-In Europa
Mallan e.a., ds. F.-De Roem der Dagen
Malot, Hector-Alleen op de wereld
Marck, Johannes à-Merch der Christene Got-Geleertheit-1741
Masereeuw, J.-Geschriften Handelende over Vluchtige en Algemeene beschouwingen over het Geestelijke Lichaam en de Ledematen Christi
Mastenbroek, J.-Dierbaar in Zijn oog
Mateboer, T.-Jan en Annie van de Goede Verwachting
Mateboer, T.-Uit logeren met hindernissen
Matthews (red.), Rupert O.-De Spectaculaire Wereld van de Natuur
Mazijk, R. van-Vertellende de loffelijkheden des Heeren
Meeuse, Drs. C.J. en Visscher, Drs. W.-Opwekking vroeger en nu
Meeuse, ds. C.-Gods werk door Zijn knechten
Meeuse, Ds. C.J.-De Geestelijke Marathon
Meeuse, ds. C.J.-Een vorstelijk vertrouwen
Meiden, Prof. L.H. v.d.-De Lichtpoort boven de nachtspelonken
Meij-de Leur-A.P.M. van der-Van olie en wijn
Meijers, J.A. en Luitingh, J.C.-Onze voornamen
Mekes, Joop-Wijs mij de plaats waar ik woonde (Rotterdam)
Menkens-van der Spiegel, D.-Jan Sanders
Merwe, H. te-Jongens onder elkaar
Mevahor-Zo God het huis niet bouwt
Meynell, Esther-De Kleine Kroniek van Anna Magdalena Bach
Mijnders, Ds. J.-Het gedenken van de daden des Heeren
Mijnders, Ds. J.-Paulus` Afscheidsrede
Mijnders, Ds. J.-Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit?
Mijnders, G.H.-Ezra en Nehemia
Modersohn, E.-Het lied der liefde
Moerkerken, Ds. A. (e.a.)-Johannes Hoornbeeck
Moerkerken, Ds. A.-Gelijk een bron
Moerkerken, P.H. van-De gedachte der tijden-3 dln.
Molen, S.J. van der-Friesland monumentaal
Molen, S.J. van der-Langs karakteristieke Friese dorpen
Monod, A.-Waarom ik in de gevestigde kerk blijf
Moor-Ringnalda, A.M. de-Vrouwen als u en ik
Mourik, J. van-Ontmoeting met Rembrandt
Mulder, dr. H.-De verwoesting van Jeruzalem-Exegetica
Mulder, Ds. H.-Tegenliggers
Mulder, J.-Lerende hen onderhouden
Mussendorp, Henk van-De wonderdokters van Amersfoort
Mönnick, C.W. en Plas, Michel van der-Het Woord in Beeld
M`Cheyne, Robert Murray-Uit het dagboek van een ouderling
Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw-Voorwoord ds. M. Hofman
Nahuys, G.J.-Verklaring van Paulus Brief aan de Philippensen-1781
Nederbragt, Dr. J.A.-Jeruzalem indien ik u vergete...
Nederland in Beeld-Pictorial Holland 1945
Nes, P.E.K. van-Afscheidswoord aan de Gemeente van Rouveen-1877
Neven, J.P.-De Zaligheid is in geen ander
Nicolaas Beets e.a.-Hoop doet leven
Niemann, August-Pieter Marits
Niemann, August-Pieter Marits-Twee delen
NIEUW-Ulbe van Houten-De Hillige Histoarje-3 delen
Nieuwenhuis, Rob-Wie verre reizen doet
Nieuwenhuys (red.), Rob-Wie verre reizen doet
Nieuwland, J.G.-De Droom des Hemels
Niftrik, Dr. G.C. van-Kleine Dogmatiek
Nijenhuis, B.-De Familie Heesters
Nijenhuis, B.-De hordenloop van J. Kobald
NN-'Weg met het Spanjolennest!'
NN-Eene ure der duisternis
NN-Het graf der Spanjaarden
NN-Leiden ontzet in 1574
NN-Naarden uitgemoord
Noordmans, Dr. O.-Het Koninkrijk der Hemelen (Catechismus)
Norel, K.-Bij de Marine
Norel, K.-Doctor Frans
Norel, K.-Engelandvaarders
Norel, K.-Geuzen
Norel, K.-Harm Watergeus
Norel, K.-Hertevoet en Zilveroog
Norel, K.-Het getij verloopt
Norel, K.-Hollanders in Canada
Norel, K.-Klazien
Norel, K.-Mannen en dijken
Norel, K.-Opstand in Holland
Norel, K.-Strijders
Norel, K.-Stuurman Aart
Norel, K.-Van Doggersbank tot Barentszee
Norel, K.-Vliegers in het vuur
North, Brownlow-De Rijke Man en Lazarus
Noteboom, M.-52 Schetsen Bijbelse Geschiedenis
Oever, Fenand van den-Casper van Adel
Oliphant-Schoch, Célestine-Leven, Lieven, Loven
Onbekend-Convoluut
Ooms, J.W. (e.a.)-Kerstboek-Een bundel Kerstverhalen
Ooms, J.W.-Dijkleger
Ooms, J.W.-Schippersmelodie
Oosten, W.C.S. van `t-Een dierbaar kroonjuweel van Koning Jezus
Oosterom, E. van-353 Bijbelse Raadsels
Oranje, Corien-Marathon
Orden, Louis van-De broers en de moeder van Koningin Wilhelmina
Ostervald, J.F.-Aanmerkingen over den Bijbel
Oud boekje
Ouwehand, H.-Gijs Wouterse
Over Hoeksenaren of Hoeksenaars gesproken-Bergschenhoek 1811-2006
Overduin, Ds. J. (red.)-Bevrijding-Bijbels dagboek
Overeem, Jac. En Knight, Ds. E.J.-Het nieuwe gebod (overdenkingen) en Wat is het dat een zondaar zalig maakt?
Overeem, Jac.-Adreko-trilogie
Overeem, Jac.-Carla-Trilogie
Overeem, Jac.-De eekschillers van Doornspijk
Overeem, Jac.-De kleine zwerver
Overeem, Jac.-De koejongen van Elspeet
Overeem, Jac.-De oude Frank en zijn kleine vriend
Overeem, Jac.-De oude Frank en zijn kleine vriend
Overeem, Jac.-De toegestoken hand
Overeem, Jac.-Een zoon van `t Veluweland
Overeem, Jac.-Gedachtenis tot zegening-Leven en werk van Ds. J.T. Doornebal
Overeem, Jac.-Heden en morgen
Overeem, Jac.-Het leven een wonder
Overeem, Jac.-In de leerschool van het Woord
Overeem, Jac.-Wandelen op de levensweg
Paarlen van Luther
Paauwe, ds. J.P.-Overdenkingen voor iedere dag van het jaar
Parker, Gary E.-Het Herderskruis
Parshall, Craig-Levend Bewijs
Penning, L.-De held van Spionkop
Penning, L.-De Nieuwe dag
Penning, L.-De Olmhoeve
Penning, L.-De Scherpschutters van Zuid-Afrika
Penning, L.-Het beleg van Gorcum
Penning, L.-Omnibus
Penning, L.-Omnibus voor Vrijheid en Recht
Penning, L.-Penning`s meesterwerken
Penning, L.-Transvaal Driespan
Philpot, J.C.-De Leerredenen-Tweede, Derde, Vierde en Vijfde Achttal
Pierson, Arthur T.-Vele gewisse Kenteekenen
Ploeg, D.T.E.-Vogels in Friesland-3 delen
Poel, J.F. van der-Schipper Sjarnov
Poort, Drs. J.J.-Als God geen antwoord geeft
Poort, Ds. J.J.-24 uur in dienst en recht op ontbering
Poort, ds. J.J.-Als God geen antwoord geeft
Poort, Ds. J.J.-Als lijden langer duurt
Poort, ds. J.J.-Carillon
Poort, Ds. J.J.-De zon wil ook door kleine raampjes schijnen
Poort, ds. J.J.-Om `t donker op te klaren
Poort, ds. J.J.-Vader, ik heb gezondigd
Poort, ds. J.J.-Voetsporen van Calvijn
Poortvliet, Rien-De oproep der Kabouters
Poortvliet, Rien-Leven en werken van de Kabouter
Pop, ds. A.F.P.-Jezus Redder van zondaren
Pos, Mary-Naar het land van de Rododendron
Post, P. (red.)-Ik kan kinderen grootbrengen
Postma, Jan-Wolf en de paardendieven
Postmus, S.-Den Vaderlant getrouwe
Prins, Lodewijk-Leer Schaken
Prins-Schimmel, Drs. Meta A. (e.a.)-Langs de oude Utrechtse Kerken
Prof. Dr. A.M. Brouwer en Prof. Dr. H. Th. Obbink-Inleiding tot den Bijbel
Pronk, Ds. M.-De Heere is God
Psalmen en Gezangen voor den Eredienst
Rambach, Johan Jacob-Het Lyden van Christus-1736
Rauzier Fontayne, Lucy-Mijn land eer dat ik u vergeet
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-2
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-Bijbels Dagboek-1
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-Bijbels Dagboek-2
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-Bijbels Dagboek-3
Reenen, ds. G. van-De Woestijnreis der kinderen Israëls
Reenen, Jan van-Helden in de bergen
Reenen, Jan van-Speurtocht in het bos
Reest, Rudolf van-Een bloedgetuige der kerk
Reest, Rudolf van-Glascultuur
Renes-Boldingh, M.A.M.-De weg van het Licht
Richmond, ds. L.-De dochter van de veehouder
Richmond, Ds. L.-Jenny de hutbewoonster
Ridderus, Franciscus-Gedolven schatten uit zijn Historisch Sterf-huys
Rietdijk, ds. D.-Denken over...het bidden
Rijksen, ds. L.-God nam hem weg
Rijswijk, C. van-Daniel in de leeuwenkuil
Rings, Werner-Leven met de vijand-1939-1945
Risseeuw, P.J.-De huilende wildernis
Robinson, Marilynne-Gilead-Roman
Rochester Ford, Sallie-Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan
Roest, ds. J.D. van en Wolde, J. de-Vanuit de Nederlands Hervormde Kerk te Rouveen
Roest, J. van der-Leerredenen
Romijn, H.M.-Kroniek van de Doopsgezinden in Zaandam
Roodbeen, J.-Twistgesprekken met Rome-II
Roos, H. de-De Kameleon doet een goede vangst
Roosjen, J.-Hardenberg de eeuwen door
Roscam Abbing, Dr. P.J.-Het gesprek met buitenkerkelijken
Roscam Abbing, Dr. P.J.-Het gesprek met buitenkerkelijken
Rotterdam, Arnoldus-Belydenis en Geloofshervorming
Rotterdam, Ds. A.-Zions Roem en Sterkte
Roubos, dr. K.-Feesten in Israël
Ruben, M.-De grafsteen afgewenteld
Ruijter, J. de-Een gedicht van een Pelgrim in Mezech over het jaar 1890
Ruiter, Jan de-Een Gedicht van een Pelgrim
Rustige, Ds. D.-Gods doorgaande ontferming
Rutgers, Martin-De lont in het kruitvat
Rüdiger, M.-Langs een omweg
Ryle, Dr.-Dood of leven?
Ryle, J.C.-Bent u gelukkig?
Ryle, J.C.-De Plichten der Ouders
Ryle, J.C.-Een heilzame nodiging tot het levende water
Ryle, John Charles-Wie Hem vroeg zoekt
Sande, H.B. van der-Het zonderlinge testament
Sanders, Annie-Zaaiend in stilte
Schaberg, J.P.-Gods werk in en door Dr. Maarten Luther Herdacht
Schalk-Meijering, Marian-Jolande-Drie delen
Schalk-Meijering, Marian-Villa Beestenbende
Scheikundige, door een-De Steen der Wijzen
Scheller, Imman. Jo. Gerh.-Klein Woordenboek der Latynsche Taale-1792
Schelven, Prof. Dr. A.A. van-Van Hoepelrok en Pruientooi
Scheurlen, Paul-Luther onze huisvriend
Schilling, Ton-Spoor, onze generaal
Schippers, W.-De insluiper
Schippers, W.-Hermien
Schippers, W.-Op de keien
Schippers, W.-Trouw moet blijken
Schippers, W.-Vreewald`s molen
Schlosser, Eric-Het fastfoodparadijs
Schmitt, Gladys-Leven tussen licht en donker (roman over het leven van Rembrandt)
Scholten, L.M.P.-Ons dagelijks brood
Scholten, Prof. Mr. L.W.G.-De Christelijke School als Nationale School
Schoot-van Dam, F. van der-Fransje, de droomster
Schot, Anna-Levensbeschrijving
Schot, D.-Het gebed nagespeurd uit een preek van Ralph Erskine
Schouw-Zaat, Nelly-Toen wij uit Nederland vertrokken
Schreuder, Ds. A.-Waarom Heere...?
Schriftelijke Verkeerscursus
Schrill, Ernst-Tweemaal gestorven (Callenbach)
Schuitema, Paul-Waar Nederland trotsch op is
Schuppen, G. van-De oordelen Gods over Nederland
Schut, Pieter H.-Toneel ofte Vertooch der Bybelsche Historien
Schutte, Dr. G.J.-Mr. G. Groen van Prinsterer
Schuurman, Ds. J.C. en Vermaas, ds. Jac.-Verantwoord Schriftgebruik-Waarheid en eenheid
Schweitzer, Prof. A.-Bouwen in het oerwoud
Seamands, David A.-Genezing van beschadigde emoties
Simon, Edith-De Reformatie
Simons, Ds. A.-Rechtvaardigmaking, wat houdt dat in?
Slagboom, ds. D.-Christelijke Ethiek voor deze tijd
Sliedregt, ds. J. van-Licht over uw pad
Sluijs, C. van der-Ontmoetingen van blijvende waarde
Smeenk, C. en Vliet jr., P. van-Een held in volle wapenrusting (A.S. Talma)
Smytegelt, B-De Wedergeboorte
Smytegelt, Bernardus-Des Christens Heil en Sieraad
Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen
Snel, M.G.-Is het waar en noodzakelijk?
Soetendorp, Awraham-Volgend jaar in Jeruzalem
Sonnevelt, Ds. C.-Welkom in de strijd!
Spaans, Jaap-Christenen en hun communicatie
Spalding, Henry D.-Joys of Jewish Humor
Spinage, C.A.-De gouden vreugden van Afrika
Spranckhuysen, Dionysius-Sions Troostfontein
Spurgeon, C.H.-Korenaren tussen de schoven opgelezen
Spurgeon, C.H.-Leerredenen
Spurgeon, C.H.-Rondom de enge poort
Spurgeon, C.H.-Woorden van waarschuwing
Staal, M. van der-Anneke Jansz
Staal, M. van der-Anneke Jansz
Stamperius, J.-Het leven van Willem van Oranje
Staverman-Slecht beloond of de Geschiedenis van de Eerste Stoomboot
Steenhorst, René-Rebel tegen wil en dank
Stehouwer, Jan-Met de prins naar Engeland
Stemerding, S.-Twee helden
Stendahl, Krister (e.a.)-Grote Godsdiensten
Strien, Ton van en Leer, Kees van der-Hofwijck-Gedicht en Buitenplaats
Struijs, Aad-Nederland voor nop
Stuiveling, Garmt-Memoriaal van Bredero
Sulzberger, C.L.-Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
Summa Encyclopedie en Woordenboek
Swaep, Ben-Brand in Rotterdam
Swift, Jonathan-Gulliver`s reizen
Tadema Sporry, Bob-Indonesische sagen en verhalen
Teelinck, Willem-De practijk van het Heilig Avondmaal
Teellinck, Willem-Noord-Sterre
Terlouw, Frida-Puttershoek
Terlouw, Jan-Pjotr
Themmen, Wilhelmus-Nuttige Zaamenspraaken
Thijsse, Jac. P.-De Levende Natuur
Thijsse, Jac. P.-Lente
Thoene, Bodie-De poorten van Sion
Toet, Drs. J. (red.)-Hem, de Heer, Sy de eer! (Jacobus Revius)
Torrey, D.D., R.A. (1856-1928)-De Heilige Geest-Zijn aard en werking
Torrey, R.A. De Heilige Geest-Zijn aard en werking
Trap, H.J.-En zij werden tot een groot volk
Trigland, Jacobus-De recht-gematigde Christen
Trommius, Abraham-Nederlandse Concordantie van de Bijbel
Troost, A.F.-Dichterbij de overzij
Troost, A.F.-Laat uw lampen branden
Troost, A.F.-Wie in de liefde blijft
Troost, André F. -Praten met Prediker
Troost, Ds. A.F.-De zon in een dauwdruppel
Troost, G.-De Jongens van Meerwijk
Troost, Pleun R.-De wijsgeer uit de polder
Tuinman, Arie-Eén dorp en toch twee
Tukker, dr. C.A.-Van eeuwigheid tot amen-Over de uitverkiezing
Twain, Mark-De Avonturen van Tom Sawyer
Twee merkwaardige geschiedenissen
Udemans, Godefridus-Samenspraak over het Heilig Avondmaal
Uil-van Golen-A. den-Dick de bedeljongen
Uitzicht op Maastricht
Uris, Leon-Topaz
Valen, L.J. van-Gelijk de dauw van Hermon
Valen, L.J. van-Herauten van het kruis
Valen, L.J.-Gasten en Vreemdelingen (Pelgrimvaarders)
Valk, J.-Hoe Tiroccio door slavernij tot ware vrijheid kwam
Valkenburg (red.)-Rik-Door `t Licht dat nu ontstoken is
Valkenburg, Rik-Impressies uit het land van Sjaloom
Valkenburg, Rik-Rinny en de actie
Van worstelen en overwinnen
Veen, ds. J. van der-Gode alleen de eer
Veenendaal, Ds. J.-Crematie, mogen wij er naar toe?
Veenendaal, Ds. J.-Paulus`s afscheid van de gemeente van Efeze
Veenendaal, E.J.-De Bijbel van het Herdersdal
Veenhof, Joh. G.-Daggeldersvolk
Veenhof, Joh. G.-Het loon der armen
Veenhof, Joh. G.-Spionage en liefde in Siberië
Veenhof, Prof. C.-Prediking en Uitverkiezing
Veenstra, Tjits-Kerstfeest voor oude Johannes
Vegt, ds. W.H. van der-Serie Het Verbond der Genade-3 dln.
Veldkamp, ds. H.-Beslagen vensters-Over het gebed
Velema, Dr. W.H. (red.)-Delen in het Heil
Velema, Dr. W.H.-De zaak waarvoor wij staan
Veltman, Jan-De familie Goeling
Veltman, Jan-Van dakpannen en padzoekers
Velzen, S. van-Gedachtenis en Bede-Rede na veertigjarige scheiding-1875
Venema, ds. E.-De kerk, slapende in de poliostorm
Venema, ds. E.-Ik zal gedenken
Ver boven alles uit-Het Nieuwe Testament (Evangelisatiebijbel)
Verboom, Dr. W.-Hulde aan de Heidelberger
Verboom, J.H.R.-Het pad langs de rotsen
Vergunst e.a., ds. A.-Wees Gij mijn Gids
Vergunst, drs. A. en Vergunst, H.-Een Foto-verslag van een reis op Irian Jaya
Vergunst, ds. A.-Hij is ons voorgegaan
Vergunst, Ds. A.-Uw volk is mijn volk-Meditaties over Ruth
Vergunst, P.J. en Hul, J. van `t-Levenslang leerling
Verhagen, ds. A.-De ootmoedige erkenning van des Heeren hulp
Verhagen, ds. A.-Het Geloof der Vaderen
Verhagen, ds. J.-Hendrik Voes
Verhoef, ds. A.W.-Maar Deze…
Verhoeff, J.G.-De Rots der Gemeente-1863
Verhulst, Joanne-Dochter van Jeruzalem
Verkuyl, Dr. J.-Inleiding in de Evangelistiek
Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van Eenige Oefeningen
Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van eenige Oeffeningen-1780
Vermeulen, Elizabeth (e.a.)-Elseviers Reisboek
Verne, Jules-De reis om de wereld in tachtig dagen
Verrips, Ada-Het geheim in de folderwijk
Vijver, C. van der-Geschiedkundige Beschrijving der stad Amsterdam-4 dln.-1844-1848
Visscher, Prof. Dr. Hugo-Tussen de garven opgelezen
Visser, C en Pieterse, J-Hollandsch Molenboek
Visser, Dr. A.J.-Calvijn en de Joden
Vlietstra, Klaske-Kerstverhalen
Vlot, Ds. H.-Geloof verwisseld in aanschouwen
Voet, H.A. en Klaassen, H.J.S.-Groeten uit Rotterdam-Zuid
Vogelaar-van Amersfoort, A.-In moeders plaats
Vogelaar-van Amersfoort, A.-In moeders plaats
Vogelaar-Van Mourik-Het geschenk van Jef
Voigt, Bernard De-Voortrekkers
Voigt, Bernard-De Voortrekkers
Voorthuis, F.J.-De Bekeeringsgeschiedenis van Saulus van Tarsen
Vreugdenhil, C.G.-Vreemdelingen en huisgenoten
Vreugdenhil, ds. C.G.-Medeburgers der Heiligen
Vreugdenhil, ds. C.G.-Zijt goedsmoeds
Vreugdenhil, Johan-De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud-Deel I
Vreugdenhil, Mies-Saskia-Een nieuw begin voor Saskia
Vries, Anne de-Bartje Omnibus
Vries, Anne de-Bartje zoekt het geluk
Vries, Anne de-Hilde
Vries, Anne de-Vader en Jaap
Vries, Anne de-Verhalen voor de Kersttijd
Vries, Anne de-Wij leven maar eens
Vries, Anne-Bartje-Bartje zoekt het geluk
Vries, Anne-Licht der wereld-Kerstvertellingen
Vries, Ds. P. de-Archibald Alexander en zijn gedachten over relegieuze ervaring
Vries, Grietje de-Eenvoudig verhaal
Vrije Evangelisatie Krimpen a/d Lek-1952-1980
Vrijer, Prof. Dr. M.J.A. de-Uren met Lodenstein
Waal, J.A.G.-De Afscheiding-50 jarig Gedenkfeest der Christelijke Geref. Kerk-1834-1884
Waar wij samenkomen-Fotoboeken van de kerken der Gereformeerde Gemeenten
Wagenaar e.a., Aad-Rotterdam 25 jaar na dato
Wagenaar, Dr. L.H.-Van Strijd en Overwinning
Wander, Nelleke-Zou `t lukken Annemieke?
Wat Gods genade vermag
Wedermeijer, Max-Terugkeer
Weelden, Jan van-Elektronische Klanken-Band 2
Wessels, A.M.-Waar de Schelde stroomt
West, Carlo-Leerboek voor Elektronisch Orgel-Boek 1
Wie zingt mee?-Tekstboekje
Wieland, Robert-Nieuwe vaderlandse geschiedenis voor de jeugd
Wiersema, Bert-De omgekeerde wereld
Wieuwerd en zijn historie
Wight, Sara-Gods soevereine genade
Wijck Jurriaanse, N.J. van/Waldorp, H.-De romantiek van de Spoorwegen in Nederland
Wijk, J.M. van-Teken van Gods trouw
Wilhelmina-Eenzaam maar niet alleen
Wilhelmina-Eenzaam maar niet alleen
Wilkinson, Bruce-De Droomgever
Wilson, Dr. Daniel-De Nationale Schuld betreffende het overtreden van de Dag des Heeren
Winsemius, Dieuwke-Kaat Mossel
Winter!
Wisse jr., ds. G.-De Moderne Theosophie
Wisse, Ds. G.-De 'Titanic' en de Ark
Wisse, Prof. Gerard-Mijn belijdenis
Witte Eechout, Valerie (e.a.)-Bijbelsch Vertelboek voor de kleintjes
Witteveen, Albert-Zo was het in de Riddertijd
Woerden, C.B.-Een Schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten
Wytzes, dr. J. (inl. + vert.)-Pseudo-Dionysius Aereopagita
Zahn, F.L.-Bijbelsche Geschiedenissen
Zechlin-Katharina-Emailleren als hobby
Zeeuw J.Gzn., P. de-de held van Wittenberg
Zeeuw JGzn, P. de-De koopmansklerk van Ville-Neuve
Zeeuw JGzn, P. de-Het slavinnetje van Generaal Bakar
Zeeuw, P. de-De boerderij van Heimen Houtebeen
Zeeuw, P. de-De Christenreis
Zeeuw, P. de-De hamer van Hein Haksteeg
Zeeuw, P. de-De koerier van de koning
Zeeuw, P. de-De Marskramer
Zeeuw, P. de-De oranjesjerp van Jan Ros
Zeeuw, P. de-De wachtmeester-Deel I en II
Zeeuw, P. de-Dichtbij en ver weg
Zijlstra-Een blik in de ziekenkamer
Zijtveld-Kampert, W. van-Anita, wat wil je?
Zo doe je dat! Tips voor huis, tuin, hobby en vrije tijd
Zschokke, Heinrich-Stichtelijke Uren
Zwart, A.C. de-Van de Planken hut naar het Witte huis

Kijk dus snel op de site van Boekenstek. Er zit vast wel iets voor u bij.

maandag 24 januari 2011

Uit de Groninger pastorie...Het leukste van het handelen in boeken is als je iemand blij kan maken met een lang gezocht boek. Toch is dit niet één van de makkelijkste opdrachten. Onlangs kreeg ik een telefoontje van een alleraardigste mevrouw. Ze had geprobeerd te mailen, maar dat lukte niet, vandaar een telefoontje. Ze was voor haar man op zoek naar een boek. Alleen de titel wist ze nog: "Voor meester terugkwam". Dit boek had veel indruk gemaakt op haar man en hij wilde het nu graag aan zijn kleinkinderen geven.... Ik ben bang dat ze lang moeten wachten, tenzij één van de bloglezers raad weet...

Kort ervoor had ik ook een soortgelijk bericht binnengekregen: "Vanuit Zuid-Afrika ben ik op zoek naar een copie van Patroontekenen I door Mattie Couperus en ... Maris." Helaas zijn boeken in patroontekenen niet mijn specialisme. Ik ben ook niet actief aan het zoeken, maar wie weet...helpt dit bericht deze Zuid-Afrikaanse mevrouw verder.

Soms heb je ook heel leuke zoekopdrachten. Misschien weet u dat er ooit een roman over het leven van een predikant in de oorlog is verschenen: "Een Groninger pastorie in de storm". En misschien weet u ook dat ds. J. Roos uit Barneveld een serie boekjes heeft geschreven; "Uit de pastorie". Laat ik nu onlangs per mail een zoekopdracht krijgen met de volgende tekst: "Wie kan mij helpen aan deel1 Uit de Groninger pastorie van ds Roos". Ja, wat moet ik daar nu mee....

Mogelijk weet iemand raad...

zaterdag 22 januari 2011

Gezocht: Levensverhaal van ds. Adler (3)

Er is nog een bericht binnengekomen over ds. Adler:
"Het enige wat ik verder nog van ds. Adler gevonden heb, komt uit het boek over Joseph Zalman. Hij is gedoopt door ds.Adler en heeft jaren lang met ds.Adler samengewerkt. Verder weet ik alleen nog de overlijdensdatum van ds.Adler, 15 sept.1907. De Zionskapel in Amstredam is opgeheven, maar Zalman heeft het werk van ds. Adler voortgezet in Rotterdam in Elim."

Even later kreeg ik van dezelfde afzender het volgende bericht:
"Zijn naam is August Carl Adler.
Hij is gehuwd met Adolfine Wilhelmine Friederike Kuhn.
In 1870 wordt een zoon van hem geboren in Boekarest, Roemenië."


Wie volgt? Liefst mét boek...

Gezocht: Levensverhaal van ds. Adler (2)

Na mijn oproep om te zoeken naar het boek, waarin ds. Adler zijn levensverhaal beschreven heeft, heb ik twee reacties gehad. De eerste reactie luidt als volgt:
"Een voorlopig onderzoek naar gegevens over ds.A.C.Adler leverde het volgende op: A.C.Adler werd namens de London Society for promoting christianity amonst Jews naar Nederland gezonden en heeft van 1872 tot 1909 gewerkt in de Zionskapel te Amsterdam. Hij was van Duits-Joodse afkomst. Toen hij 5 jaar oud was, zijn zijn ouders overgegaan tot het Christendom. Hij kwam in Engeland in aanraking met de zending onder de Joden en voelde zich geroepen om ook dit werk te gaan doen. Hij heeft in Amsterdam 70 Joden gedoopt. Op diverse plaatsen in Nederland hield hij bijbellezingen, zoals te Rotterdam en in Den Haag. Hij had contacten met de Geref.Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerk."

Daarnaast kreeg ik nog een reactie van iemand uit Amerika:
"Over het stukje over Ds. Adler, is dat dezelfde dominee als die voorkomt in het boekje "Ik zoek mijn broeders", van Joseph Zalman?"

Hopelijk leiden bovenstaande gegevens en suggestie tot het gezochte boek. Je zou er iemand erg blij mee maken.....

donderdag 20 januari 2011

Gezocht: Levensverhaal van ds. Adler (1)

Roemenië, Tulcea bij de groene en Galati bij de rode punt

Gisteren kreeg ik de volgende mail binnen:
"Ik ben al heel lang opzoek naar een boek van ds. Adler, het gaat over zijn reis naar het westen vanuit het Ottomaanse rijk naar het westen. De plaats waar ds. Adler vandaan komt ligt nu in Roemenië. Ds. Adler was een Joodse zendeling/predikant die bevriend was met mijn overgrootvader. Hij heeft samen met mijn overgrootvader deze reis gemaakt. De titel van het boek is, als ik goed ben geïnformeerd, “Heen gezonden en teruggekeerd”. Het speelt rond 1900. De andere boeken over ds. Adler van o.a. zijn weduwe die ik ken ik."

Dat intrigeert me, zulke mailtjes. Gelijk maar bij iemand geïnformeerd. Die mailde terug dat hij zou gaan zoeken. Hij kon alvast wel de naam melden: August Charles Adler.

Vervolgens heb ik bij onze zoekster geïnformeerd naar nadere gegevens. Dat resulteerde in een uitgebreide mail:
"Hartelijk dank voor uw reactie en net even u weblog bekeken, en een reactie achter gelaten. Helaas heb ik geen foto van ds. Adler, wel heb ik het boek dat door zijn vrouw is geschreven over het leven van haar man. Ds. Adler is geboren in Tulcea in 1800? in het toenmalige Ottomaanse rijk, nu Roemenië. Hij komt uit een Orthodox Joods gezin maar is tot geloof gekomen en gedoopt en predikant/zendeling geworden.

Hoe hij mijn overgrootvader heeft leren kennen weet ik niet, mijn overgrootvader is geboren in 1867 in Galati (Moldavië), wat nu Roemenië is. Hij heette Gotlieb Ornstein. Bij zijn doop in Amsterdam in de Sionskapel in de Barnsteeg heeft hij de naam Johannes aangenomen Sinds zijn doop heette hij Gotlieb Johannes Ornstein, evenals mijn grootvader en mijn oom. Wat ik weet uit verhalen is dat ze in Rotterdam, samen met anderen, de Joden die uit Oost-Europa kwamen en naar Amerika gingen opvingen en van eten, een luisterend oor, kleding etc. voorzagen.

Er is een boek geschreven door ds. Adler zelf dat heet “Gezonden en terug gekeerd” of “Heen gezonden en teruggekeerd”. Dit gaat over zijn reis naar West-Europa en zijn levensverhaal. Het levensverhaal van ds. Adler, die een aantal jaren ouder was dan mijn overgrootvader, lijkt heel veel op dat van mijn overgrootvader. Bovendien waren zij beide bevriend, wat ik weet uit verhalen van mijn oma en een tante. Helaas was mijn Opa al overleden toen ik geboren ben en is het boek dat oma had verdwenen.

De rede dat ik op zoek ben naar dit boek is mede dat wij als gezin veel en vaak voor onze stichting in Roemenië zijn en wij een paar jaar geleden de Synagoge en Joodse begraafplaats hebben bezocht, waar een gedeelte van onze familie wortels liggen. Ook bij de achterkleinkinderen (onze kinderen) van Gotlieb Johannes Ornstein bestaat belangstelling voor zijn levensverhaal. De wijlen Gotlieb Johannes Ornstein, bekend van Vrede over Israël, waren mijn grootvader en oom.

Ik hoop dat u met deze informatie wat meer kunt. De ds. Adler van “Een Groninger Pastorie in de Storm” en uit het boek van Johanna Ruth Dobschiner “Te mogen leven'' is een andere ds. Adler. Wel was Johann Ruth Dobshiner na de oorlog een huisvriendin van mijn grootouders en heb ik nog een poosje tot haar overlijden contact met haar gehad."


Nou, dat zijn heel veel gegevens. Alles even op een rijtje:
Ds. Adler, geboren in 18zoveel in Roemenië (toen Moldavië), heeft een boek geschreven “(Heen) gezonden en teruggekeerd”. Dit boek bevat zijn levensverhaal als Joods zendeling/predikant. Wie helpt om dit boek te vinden?

Tot slot meldt de vraagstelster nog het volgende:
"De stichting waar ik het over hebt, is onze eigen kleine Chr. Stichting die zich inzet voor de opvang en hulp aan de Roemeense straatkinderen en hen die hulp nodig hebben in de Roemeense samenleving. Over onze stichting kunt u meer info vinden op de site van de stichting en de weblog."

Ik heb achter de titel maar een 1 gezet. Eigenlijk ga ik er van uit dat er wel een 2 volgt. Wie helpt?

woensdag 19 januari 2011

De Bijbel van het Herdersdal


Boeken leven echt. Boeken kunnen spreken. Boeken kunnen boeien. Sommige boeken roesten zelfs. Boeken kunnen mensen laten lachen, huilen enz. Het kan je aanzetten om iets te gaan doen, of juist iets te laten. Het is zelfs zo dat sommige boeken verboden worden vanwege hun vermeende (of werkelijke) kwalijke invloed. In het verleden zijn er mensen om en door het lezen van een boek op de brandstapel terecht gekomen. Het had tot hen gesproken.

Onlangs kwam ik een oud boekje tegen met een treffend verhaal; “De Bijbel van het Herdersdal”, geschreven door E.J. Veenendaal. Het gaat over een meisje uit een Waldenzendorpje. Juist als alle mannen uit het dorp weg zijn, komt er een inval van vreemde soldaten.

Enkele citaten:
“Grootmoeder zal er wel niet op tegen hebben, dat ik den Bijbel neem; zij weet dat ik er goed voor zal zorgen. Me dunkt ik doe er geen kwaad aan, dat ik den Bijbel uit de kast haal, als ik grootmoeder maar niet hinder”, dacht Greta.”
Op dat moment komt de inval van de soldaten. Zij zijn op zoek naar de enige Bijbel van het Herdersdal, de Bijbel van grootmoeder.
“Zij had geen plaats ter verberging in haar bereik; ging zij voorbij het raam, dan zouden die mannen haar en het Boek zien. Maar plotseling, wij mogen wel zeggen: door Gods voorzienigheid, kwam de gedachte bij haar op: “ik zal het dekentje, dat den kleinen Denis bedekt, oplichten en den Bijbel in den wie g leggen. Nauwelijks had zij dit gedaan, of de mannen stormden binnen, en Greta, doodsbleek van schrik, ging bedaard voort haar kleine broertje te wiegen.”
Een monnik probeert grootmoeder bang te maken, maar bang is ze niet.
“Ik ben bereid voor onzen Bijbel te sterven, gelijk mijn vader en grootvader, indien dit de wil des Heeren is, dien ik bijna negentig jaren dien,” zeide moeder Jasperine; “maar bedenk wel, man, dat gij, voor hetgeen gij heden doet, rekenschap schuldig zijt aan Hem en aan de rechters van het land!”
De Bijbel wordt niet gevonden. Onverrichter zake trekken de soldaten weg. De schrijver besluit als volgt:
“Het is onze bede, dat velen, die tot dusver weinig of geen blijken van liefde tot Gods Woord gaven, uit dit verhaal tot hunne beschaming zien, hoe de bewoners van het Herdersdal hun goed en hun bloed niet te lief gehad hebben, om den Bijbel te behouden, die hun zoo dierbaar en onmisbaar geworden was.”

Wat een boek, hét Boek, kan doen….

dinsdag 18 januari 2011

Waar is de tijd gebleven?Op de zolder achter het schot bewaarde mijn moeder nog altijd weckflessen. Tegenwoordig zijn ze in de winkels weer te koop, maar meestal als curiositeit, met snoep bijvoorbeeld. De originele functie van de weckpotten is verdwenen. We hebben namelijk een diepvries en een koelkast. Daarnaast lijkt het wel of sommige producten steeds langer houdbaar blijven. Melk bijv. kun je gerust een week bewaren. Yoghurt gaat nog langer mee. Vertrouwen doe ik het niet helemaal.

Vandaar dat ik, toen ik pas “Het grote inmaakboek” in handen kreeg, even op het punt gestaan heb om koelkast en diepvries de deur uit te doen. Er zijn nl. nog zat andere mogelijkheden om je spullen te bewaren. Mogelijkheden waar ik nog nooit van gehoord heb. Wie weet nog wat konfijten is? Wie zet er nog producten op olie? Wat weten we nog van roken en drogen? Laat staan dat we zelf kunnen pasteuriseren.

Bovenstaande manieren zijn allemaal te vinden in “Het Grote Inmaakboek”. 288 bladzijden, compleet met register en de nodige foto’s, nodigden me uit om te gaan tafelzuren, azijn te maken, en nog wat moeilijker termen. Wat te denken van het hoofdstuk “Tafelzuren, chutneys, relishes en piccalilly”? Daar valt wat te leren!

Toch staat onze diepvriezer nog en de koelkast is nog niet weg. We hebben er toch maar vanaf gezien; geen tijd.... Hoe kan dat toch? Je zou toch tijd over moeten houden als je niet meer hoeft te wecken en te konfijten. In tweeërlei opzicht geldt: waar is die tijd toch gebleven?

maandag 17 januari 2011

Nederland voor nop


Nederland voor nop, dat kan nooit veel wezen. Het vuistdikke boek weegt geen nop, en dan Nederland wel voor nop? “Meer dan 1900 ideeën voor een gratis dagje uit” meldt de ondertitel. Misschien is het een idee om met dit boek in de hand een bureau te beginnen voor mensen die een dagje uit willen. Niet voor nop natuurlijk, maar voor een beetje meer. “Wilt u naar de dierentuin? Voor nop? Dan moet u naar…” “Wilt u een museum voor nop? Ik weet nog wel een mooi ideetje.” Lijkt me wel wat zo’n reisbureau.

Helaas staat er geen inhoudsopgave op onderwerp in. De inhoud is alfabetisch gerangschikt op plaatsnaam. Waar woont u? Aalsmeer? Dan is een bloemencorso echt wat voor u. Trouwens in Acquoy is een scheve toren. Dat scheelt weer een reis naar Pisa. En voor een doolhof hoef je echt niet naar een dure speeltuin. In Achtmaal (NB) is er ook één. Voor nop.

De sluis in Aduarderzijl is ook gratis. Ja, logisch. Zeg dat niet te snel. Het gaat om niet minder dan twee sluizen en wel uit 1706 en 1867. En als u het nog niet wist, het woord “zijl” dat in veel Groningse plaatsnamen voorkomt, betekent sluis. Zeker weten dat er nog meer gratis “zijlen” zijn. Alleen die in Aduarderzijl is ook nog eens net gerestaureerd. Voor nop?

Schiet me opeens in gedachten dat ik zelf een tijdje in de NOP (ja, met hoofdletters; Noordoostpolder) gewoond heb, in Nagele. Zou daar ook nog iets voor nop zijn? Jawel, de gids meldt zelfs dat u Nagele niet mag missen. Wist u nl. dat dat het enige dorp in Europa is waar alle huizen platte daken hebben? Dat is een verhaal apart. Echt een bezienswaardigheid. En in het voorjaar wordt alles er nog eens heel kleurig gemaakt door de tulpen. Ook voor nop.

Maar even serieus. Dit boek biedt een schat van informatie. Niet helemaal voor nop, kijk maar op de site, maar wel heel interessant. Molens, echoputten, corso’s, schilderkunst, lichttorens, botanische tuinen, stijlkamers, vogelkijkhutten, vliegvelden, slufters, orchideeën, schapen, kaas, vestingen, hunebedden, het is allemaal nog gratis te bekijken in ons land. En nog veel meer…..

Nieuwe aanwinsten


Houd de site van Boekenstek uit Goudswaard in de gaten. Er komen weer mooie en goede aanwinsten aan, zoals boeken van ds. Hoogerland, ds. Lamain, ds. Fraanje en anderen.

donderdag 13 januari 2011

Philpot voor du Cloux aangezien?
"Leerredenen" staat er op het oranje titelschildje van het boek. De titelpagina vermeldt "Twaalftal Feeststoffen", de schrijver is A.P.A. du Cloux, "Herder en Leeraar te 's Grevelduin Kapelle in Noord-Braband". Kenners van de kerkhistorie weten dat hij één van degenen was die bleef. Het boek heb ik op de site gezet; vijftien euro.

Kort erna krijg ik een mailtje. Boek verkocht. 't Was niet ver, dus maar even langs gebracht. De koper kijkt erin en.... komt tot de ontdekking dat er inderdaad preken van ds. du Cloux in staan, welgeteld vier. Na de vierde preek volgt er weer een titelpagina met het volgende opschrift: "Afscheidswoord aan de Hervormde Gemeente Overschie, uitgesproken op den 6den december 1856-Handelingen XX:26, 27.

"Ds. du Cloux heeft nooit in Overschie gestaan", meldde mijn zegsman, "dat zal ongetwijfeld van ds. W. Krayenbelt zijn." Je moet het maar net uit je hoofd weten.
Het vreemde was dat de bladzijdenummering gewoon doorliep; tot en met blz. 112 toe. En dan stopt het opeens.

Na blz. 112 begint een nieuwe nummering. Google is erg handig en korte tijd later was ook dat probleem bekend. De daaropvolgende preken, 226 blz. lang, zijn van.....Philpot.

Nu schijnt ds. du Cloux contacten gehad te hebben met Philpot, maar dat ze samen in één bandje gestopt zouden worden, hadden ze denkelijk beiden toen niet vermoed.

Misschien heeft G.B. Poeschmann het op zijn geweten. Hij heeft het boekje in 1857 uitgegeven in Rotterdam. De naamstempel voor in het boek vermeldt "N. Korevaar-Molenaarsgraaf". Mogelijk heeft hij al die tijd Philpot voor du Cloux aangezien. Veel zal het niet uitgemaakt hebben. Wat doet de naam er uiteindelijk toe?

Rest me nog te vertellen dat het boek nog steeds te koop is. Let op: de titelpagina klopt niet! De inhoud wel!

zaterdag 8 januari 2011

Meertens

Dialecten, ze sterven uit. Als ik deze geluidsbestanden van het Meertensinstituut beluister, geloof ik het ook. Er zijn weinig mensen meer die mijn eigen dialect zo uitspreken als op de geluidsopname van een veertig jaar terug. Hoewel het niet over boeken gaat, wil u dit toch niet onthouden.

Wilt u toch liever boeken kijken, klik dan op de volgende link :-)

donderdag 6 januari 2011

Boeken gezocht

Voor enkele klanten van Boekenstek zijn we nog op zoek naar de volgende boeken:
* Kerkelijk jaarboekjes Gereformeerde Gemeente 1953, 1972, 1974; Kerkelijk jaarboekjes Gereformeerde Gemeente in Nederland 1956, 1958, 1959, 1963, 1964, 1965, 1966.
* A. de Visser-Het Walcherse geslacht De Visser van de Krommebaan in Aagtekerke-Uitgegeven bij De Drvkkery te Middelburg-Genealogisch boek over het Walcherse geslacht De Visser
* Ds. P. Blok-Op weg naar Sion-Verschillende delen
* Catechismusverklaringen van ds. P. Blok, ds. E. Venema, ds. Aangeenbrug en ds. A. Vergunst
* Erskine, deel 15, 17 en 18 van "Al de werken"
* Verschillende boeken van ds. H. Hoekstra
* Flavius Josephus-Derde deel (met rode kaft)
* A.C. Drost-Brouwer-Ronald Trilogie
* Ds. Mieras-Vraagt naar den Heere en Zijne sterkte
* Matthew Henry, deel 6 (Oude Testament)
* Henk Koesveld-De scheepskist van de kaper
* Van `s Heeren wegen-deel I
* Ds. A. Hoogerland-Simson de Nazireeër Gods
* Delen van prekenserie "Uit de Schat des Woords"
* Sjanie van Duienen-Wouter wordt geen visserman
* Ds. M. Heerschap-Om Zijns groten Naams wille
* Ds. A. Hoogerland-Verbondsgeheimen-deel I
* P. de Zeeuw-De slapende schildwacht
* Werken van en over de volgende predikanten: ds. J. Diephuis, ds. L. Spoel, ds. P. v/d Heijden , ds. G. Brunemeijer, ds. G.J. Wolbers en van ds. W.W Smitt en ds. A. Hazevoet.
* Verschillende delen van de serie "Predikanten en Oefenaars"
* B. Florijn-Onder de slip van Zijn mantel (over Alexander Peden)
* Johannes Calvijn-Kleine Profeten, deel I, II en III (uitgave De Groot Goudriaan)
Heeft u één of meerdere van bovenstaande boeken? We horen het graag: pjheistek@gmail.com

Boekenlijst 6 januari 2010

Hieronder volgt de meest recente boekenlijst (6 januari 2011). U kunt alle boeken uitgebreid bekijken op www.boekenstek.nl.
Aalders e.a., dr. W.J.-Christenleven in de Gemeenschap
Aalders, dr. W.J.-Groote Mystieken-Eckehard
Aangium, Sibe-Hotse Hiddes (De Vrijbuiter-deel II)
Abma, ds. H.G.-In antwoord….
Ader-Appels, J.A.-Een Groninger pastorie in de storm
Alberdingk Thijm, P.P.M.-Spiegel van Nederlandsche Letteren
Alcock, D.-Ik heb het goudland gevonden
Alexander, Lloyd-Westmark
Algra, A. en H.-Dispereert niet-5 dln.
Algra, H.-Het erfdeel der vaderen
Algra, H.-Het wonder van de negentiende eeuw
Allewijn, Rien-Een zee van Water-Februarivloed 1953
Ambt en Avondmaalsmijding
Amerika, J.L.-Alleen van huis
Amstel, ds. J. van-Wie Jezus zalig spreekt
Andel, Dr. C.P. en Vliet, Dr. H. van-Studia Theologica Rheno-Traiectina
Andeweg, Nel-Zuid-Beijerland in de jaren 50
Andeweg, Nel-Zuid-Beijerland in vroeger tijden
Appelius, Johannes Conradus -De Herformde Leer-1769
Arkel e.a., ds. R.E.-De Goede Belijdenis
Augustini e.a., Luberti-Leerredenen
Augustinus-De Staat Gods
Baaijens, Ds. J. (e.a.)-Over jouw vragen gesproken
Baaijens, ds. J.-Het wonderlijke genadewerk des Heeren
Baale e.a., P.J.-God zoekt het weggedrevene
Baan, ds. M.-De nieuwe Bijbelvertaling in discussie
Baan, ds. M.-Geloofsvertrouwen
Bac, ds. A.-De Hervorming
Bakker, Angelique-Huis Doorn
Bakker, Ds. F.-Gebedsgestalten
Bakker, ds. F.-Het Eeuwige Woord
Bakker, Trix-Pleuntje Pukkel gaat fietsen
Balke, ds. C. en Kievit, ds. L.-Gods weg met de heidenen
Banning, Dr. W. (red.)-Europeesche Geest
Barker, Ernest-Moeilijke teksten in de Bijbel
Barton, Stephanie-De Vikingen
Bavinck, dr. H. en Kuyper, dr. H.H.-Ter Herdenking van de Hervorming 1517-1917
Bavinck, Dr. H.-Gereformeerde Dogmatiek
Bavinck, Dr. J.H.-Menschen rondom Jezus
Beckman, Thea-Stad in de Storm
Beckman, Thea-Wij zijn wegwerpkinderen
Beecher Keyes, Nelson-Van het Paradijs tot Golgotha
Beens, ds. A. (e.a.)-Bijbels Dagboek-Uit Zijn volheid
Bekker, Woutherus-Toespraak 25-jarige Evangeliebediening
Beneker, W. en Lam, Hanna-Het verhaal van Israël
Benschop, Nel (e.a.)-Morgenlicht-Verhalen en gedichten rondom Goede Vrijdag en Pasen
Berens, Hetty e.a.-Stadstimmeren
Berg, J.C. van den-Fra Girolamo Savonarola
Berg, J.W. van den-Joggom en de Vriend van Naoea
Berg, S. v.d.-De Verstekeling
Berg-Akkerman, C.M. v.d.-Om Bethlehems Kribbe (kerstverhalen)
Bergh, Sidney J. van den-Goya
Bergsma e.a., A.-Het blijvende Woord
Berkel e.a., ds. J.F.-De dag met God
Berkhof, dr. H.-Christelijk Geloof
Bernlef, J.-Hersenschimmen
Betsy-De gelijkenis van den zaaier
Betsy-Gedaan wat zij kon (Callenbach)
Betsy-Tijds genoeg
Beza, Theodorus-Emblemata
Bijbel
Bijl, ds. P. v.d.-Zoekt de Heere
Bikker, ds. A.-Paulus`s loopbaan
Bison, S.-Uit de Duisternis tot Gods Wonderbaar Licht
Blei-Strijbos, Corry-Mark en Annet op de plantage
Blitterswijk, J.J. van-Binnenhuismaterialen-1947
Blois, ds. A. de-De bijzondere leiding des Heeren in de Reformatie
Blok, ds. L. en Hovius, ds. W. Chr.-Het werk van de Heilige Geest/Wat is Gereformeerd
Blok, ds. L.-De Eerste en de Laatste
Blok, Ds. M.-Van kracht tot kracht
Blok, ds. P. (voorwoord)-Het vreemdelingsleven van Sions kinderen
Blok, ds. P. en Verkade, ds. J.P.-Toespraken
Blom, ds. G. e.a.-De Kerk een Wonder
Boekraad, Cees en Ooststroom, Frits van-Boerderijen van Berkel en Rodenrijs
Boer (red.), ds. C. den-Zicht op Israël
Boer e.a., ds. G.-Jubileum-Referaten
Boer, Drs. D. de en Vries, Dr. Joh. de-Wij samen onder de Oranjes
Boer, ds. C. den-Een vreemd`ling hier beneên
Boer, ds. G. en Vroegindeweij, ds. W.-Vernieuwing der prediking/De practijk der Godzaligheid
Boer, ds. G.-Dooponderricht
Boer, P. den en Koning, J.C.-Leven-Leesboek voor de Scholen met den Bijbel
Bokma, T.-De Vagebond
Bokma, T.-Grete`s Tehuis
Bokma, T.-Over de Greiden straalt de zon
Bokma, T.-Storm over de greide
Bonar, Horatius-Volg het Lam
Boomsma, P.-Ratje Toe, Muizenissen, Oorwurmen en ander gespuis
Boone, ds. L.-Leven en sterven van ds. Laurens Boone
Boot, J.-Verzameling van Zestig Brieven-1927
Booy, H. Th. de-Avontuur om Rottumerplaat
Borg, J. ter en Wiersinga, A.-Geschiedenis des Vaderlands
Borstius, Jacobus-Eenige Korte Vragen voor de Kleine Kinderen
Bos Hzn. J.-Bijbelse overpeinzingen
Bos Hzn., J.-400 Bijbelse vragen
Bos, ds. T.-De Dordtsche Leerregelen
Boston, Thomas-Tot de dag aankomt
Bothenius Brouwer, A.J.-Historische figuren
Bouman, Bert en Eykman, Karel-Woord voor Woord
Bouthoorn, ds. B.N.B.-De Rust voor Gods Volk!
Bouwen, niet breken-Die Tiranny verdrijve
Brakel, J.P.-Vissen in vrijheid-Katwijk van de Franse tot de Duitse tijd
Brakel, W. à-Brief over het Leven des Geloofs op de Beloften
Brakel, Wilh. à-De ware Christen
Brakel, Wilhelmus à Brakel-Redelijke Godsdienst (deel I)
Brakel, Wilhelmus à-Drie brieven over de opwekking tot het geloof
Brakel, Wilhelmus à-Redelyke Godsdienst
Brakel, Wilhelmus à-Stigtelyke Oeffeningen
Brands, Jenne-Uitkijken!
Breevaart, ds. G. van de-Hoe lieflijk zijn Uwe woningen
Bremer, Piet-Nieuwe Natuur op oude zeebodem
Brès, Guido de-Brieven
Brink, Christina van den-De weg, welken God met haar gehouden heeft
Brink, H. v.d.-De Geschiedenissen van het Nieuwe Testament
Brink-Blankesteijn, Gerie-Anne van den-Bijbels dagboek voor vrouwen
Broomhall, Marshall-De man die God geloofde (Hudson Taylor)
Brouwer, C.-De Zielverkooper van Bristol
Bruijn, Cor-De Valk zeilt uit
Bruin, E.L. de-In en om de Boschhut
Bruin, Jac. De-De Hervormde Gemeente van De Meern
Bruins Cl.-Bybelsche Toonneelpoëzy-1735
Budding, Ds. D.J.-Reddende liefde
Bunjan, J.-Laatste Leerreden en Overdenkingen
Bunyan, John-De Christenreis naar de Eeuwigheid
Bunyan, John-De man uit de Aarde aardsch
Bunyan, John-Eens Pelgrims Reize naar de Eeuwigheid
Bunyan, John-Gesprek tussen een spin en een zondaar
Bunyan, John-Het leven en sterven van Mr. Kwaad
Burghout, Adri-Zie het Verhaal
Burns, William C.-Geweld op het Koninkrijk
Butter, ds. P. den-Vrees God
Bösiger e.a., E.-Nachtvogels
Caldwell, Susan-Schaken
Calvijn, Johannes-Korte verhandeling over het Heilig Avondmaal van onzen Here Jezus Christus
Campbell, Murdoch-Dagboek van Jessie Twain
Campen, drs. M. van en Hertog, dr. G.C. den-Israël-Volk, land en staat
Centervall, Senta-De Hackaerts
Chaffee, Allen-Moedertje Langoor en haar kleintjes
Clockener Brousson, H.C.C.-Liederen-Bundel voor Janmaat en Soldaat
Cloux, Ds. A.P.A. du-Twaalftal feeststoffen
Cloux, Ds. A.P.A.-Anna, de Profetes
Cloux,Ds. A.P.A. du-Tweede Twaalftal Leerredenen
Coeland, Christjane C.-Het verborgen leven met God
Coller, Richard 1941-De wereld in vlammen
Comas-Vaders Krullebol
Comrie, Alexander-Eigenschappen des Geloofs
Comrie, Alexander-Het A.B.C. des Geloofs
Comrie, Alexander-Het Oprecht Geloof
Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament
Convoluut-Abr. Verhey, Th. van der Groe, ds. P. Los
Corell, J.-Bijbelsch Zaak-woordenboek
Corinne van Moorselaar-Rond Bethlehems stal
Costa, Isaäc da-Bezwaren tegen de Geest der Eeuw
Costerus, Florentius (e.a.)-Preken-Reveil-serie
Cramer, Hans M.-Holland im Engadin Chesa Planta
Crum-Nieuwland, Z.-Jubileumboekje Bond van Meisjes-en Vrouwenverenigingen
Dale, van-Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Dale, van-Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Dam, ds. Chr. Van-Aan des Konings tafel
Dam, ds. Chr. Van-Afscheidspreek
Dam, Ds. Chr. van-Natuur en Genade
Dam, J. van-Komt, luistert toe I
Das Neue Testament-Uebersessung Martin Luther-1893
De Banier Kalender 1952
De Banier Kalender 1979
De Banier Kalender 1980
De Gids-Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen
De Grote Drie
De Jeugd in Nood
De merkwaardigste lotgevallen van Petrus van der Velden
De nieuste tydingen-Leeuwarder Courant 250 jaar
De oude schoolmatres en hare vrienden
De straf overgenomen-Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis
De Weg Gods
De wond`ren gadeslaan-Gedenkboek 90 jaar Chr. Ger. Kerk te Barendrecht
Deelman, A.G.-Ali Bin Joesoep
Defoe, Daniel-Robinson Crusoe
Detmar, Ds. D.A.-Afscheids-Rede en Ontboezeming
Deursen, Dr. A. van-Schoolatlas voor de Bijbelse Geschiedenis
Diamant, Mej. Sara Ephraïm-Een diamant door God geslepen
Dickens, Charles-Olivier Twist
Dieleman, ds. F.J.-Verslag der Begrafenis
Dieperink, Martie-Vrouwen op zoek naar God
Diest Lorgion, Dr. E.J.-Geschiedenis der Kerkhervorming in ons Vaderland
Dijk, Dr. K.-Om `t eeuwig welbehagen
Dijk, Dr. K.-Wat verstaan wij onder een School met den Bijbel
Dijk, Ds. D. van-Hoe het geworden is (over de Vrijmaking)
Dijk, Ds. Jac. van-U zij de Gorie
Dijk, Ds. Jac. Van-Uw vreugde tegemoet
Diversen Een lied op den sabbatdag-deel I en II
Dodd, C.H.-De Apostolische Prediking en haar Ontwikkelingsgang
Doeland, A.-De galeislaaf van St. Andrews (John Knox)
Donkersteeg, Jeanette-De toverhazelaar
Donner, J.H.-De Bijbelsche Geschiedenis
Donner, J.H.-De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
Dorp, ds. S. van-De triumferende kerk
Dorrestijn, Hans e.a.-100 jaar geleden
Douma, J. en Tazelaar, J.P.-Handboek Bijb. Gesch.
Dowley (red.), Dr.Tim-Handboek van de Geschiedenis van het Christendom
Dreux, Dick-Degens in het duister
Dreux, Dick-Ik wil geen beul zijn
Driedelige Statenbijbel met Kanttekeningen
Drost-Brouwer, Ali C.-Saskia van Almèhre
Ds. J. Hagenstein-Gods leiding-10 meditaties
Duinen, Sj. van-Bartje en Martje
Duinen, Sj. Van-Haar stille wens
Duinen, Sj. Van-Toch komt het goed, Rianne
Duinen, Sj. Van-Zeg het toch, Hanneke
Duitsch, Christiaan Salomon-De wonderlijke Leiding Gods
Duitsch, Christiaan Salomon-De Wonderlijke Leidinge Gods
Duker, A.C.-Gisbertus Voetius
Dumas, Alexandre-De drie musketiers
Dupuis, P.J.F.-Uw lichaam een tempel
Duytsch, Christiaan Salomon-De Wonderlijke Leiding Gods
Eckeveld, Ds. J.J. van (e.a.)-Over de kerk gesproken
Edelkoort, Dr. A.H.-De CHristusverwachting in het Oude Testament
Edwards, Jonathan-Tijd van waarde
Een Oud Evangelist-`s Levens Wisselingen
Eerste schetsenbundel Bijbelse Geschiedenis
Eggebeen, A.-De Hervormer van Wittenberg
Eggebeen, A.-Joris, de zoon van de beeldensnijder
Eggebeen, A.G.-De steen zonder handen afgehouwen
Elshout, ds. A.-Een helpende hand-Nogmaals een helpende hand
Ent, ds. H.C. v.d.-Het gelezen Schriftgedeelte
Ent, ds. H.C. v.d.-Jezus` gewilligheid
Erasmus-Brieven van Erasmus
Erasmus-Samenspraken
Erkel, H. van-De koopman en de kruisvaarder
Erskine, Ebenezer-Ongeloof gedagvaard en de Banier des Hemels
Erskine, Ralph-Blyde Boodtschap in Zware Tyden e.a.-1742/1747
Esau, Jacob, Golew, Sergei T. en Steffen Johann-Onder de bescherming van de Allerhoogste
Essen, G. van-Martha`s geheim
Estlin Carpenter, J.-De Eerste Drie Evangeliën
Fabricius, Johan Toontje Poland-Een Alkmaarse jongen in Napoleons dagen
Fairbairn, A.M.-Schetsen uit de geschiedenis van Jezus Christus
Feith, Rijnvis-Dag-Boek mijner goede werken
Ferwerda-Van den Berg, Annie-Soms dragen kinderen lampen...
Flavel, John-Christus klopt op de deur van zondaarsharten
Flier, dr. A. van der-Lesboekje Kerkgeschiedenis
Florijn, B.-In veraf gelegen streken
Fraanje, ds. J.-Gedachtenisredenen
Fransen, ds. E.-De Geestelijke Wandelaar naar het Hemelsche Sion
Fransen, Ds. E.-De Kostelijke Bruidschat
Fransen, ds. E.-De Verheerlijkte Immanuël
Fransen, ds. E.-De Wapenrustinge Gods
Fransen, ds. E.-Vijftien Leerredenen
Fransen, E-Sions` Weeklachte over de verbrekinge Jozephs
Fransen, E.-De brandende, maar niet verteerde braambos van Gods Kerk op aarde
Fransen, E.-De Gereformeerde Belijdenis
Fransen, E.-De Verheerlijkte Immanuël
Fransen, E.-Des Heilands zegepraal over den dood
Frinsel, Johan-Onverbeterlijk en andere kerstverhalen
Fruytier, Jacobus-Gedolven schatten uit zijn Salomo`s raad aan de jeugd
Gafni, Shlomo S. en Heyden, A. van der-Kijk op het Heilige Land
Galiën, S.M. v.d.-Boeven in Breedveld
Gebeden-boek voor Huiselijk Gebruik
Gelder, Heleen van-Dingena, mijn dochter!
Geluk, Ds. C.G.-Hoe houden we de jongeren bij de kerk?
Genderen, dr. J. van Verbond & Verkiezing
Genderen, dr. J. van-Actuele thema`s uit de Geloofsleer
Gerdes, E.-De speelman op de Wildenborch
Gerry-Gevoegd naar Gods Wil
Gerssen (e.a.), S.-Ambt en Avondmaals-mijding
Gezelle, Guido-Gedichten
Gill, John-Bidden, maar hoe?
Gilst, Ds. H. van-Inkeer Afkeer Wederkeer
Gispen, Prof. Dr. W.H. (red.)-Bijbelse Encyclopedie
Goldschneider, Ludwig-Rembrandt
Gonlag, Johannes-Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman
Gorsel, Ds. W. van-Verlost uit het diensthuis
Gorter, D.-De bewoners van Rodelsheim
Graaf (red.), Ir. J. van der-Beproefde Trouw-75 jaar Gereformeerde Bond
Graaf, Anne de-De Bijbelverhalen voor kinderen-Drie delen
Graaff, Ans van der-Doe meer met minder
Grandia, C.-Peter gaat verhuizen
Gray, Andrew-Bidt zonder ophouden-Negen preken
Grimme, Aart-De slag om de Noord
Groe, Eva van der-Bekeringsweg van Eva van der Groe
Groe, Eva van der-Oorlog, Kerk en Staat
Groe, Theodorus van der-Verzameling van veertien Biddags-Predikatiën
Groe, Theodorus van der-Verzameling van veertien nagelaten Biddags-Predikatiën
Groen van Prinsterer, Mr. G.-Ongeloof en Revolutie
Groeneweg-de Reuver, M.A.-Geef ons kracht-dichtbundel
Groenewegen, Jacob-De lofzangen Israëls
Groenewegen, Joh.-Verzameling van afscheid-, intree- en andere predikatiën
Grollenberg, Luc. H.-Kleine atlas van de Bijbel
Groningen, Jan van-Polderjongens
Groot, ds. W.A.-Aan de voet van het Kruis
Groot, H.J. de-Van de ware Christelijke Actie (preken Ruth)
Groot, J. de-Wie zijn de Jehova`s Getuigen en wat leren zij?
Groot, prof. dr. Joh.-De zegen der onverhoorde gebeden
Groothedde, Michel en Krijnen, Jeroen-Vestingstad Zutphen
Grootvaders Jeugd
Grosheide, Dr. F.W.-Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament
Guardini, R.-De bekering van Aurelius Augustinus
Guldenarm, J.H.-Practicale Bijbelbeschouwingen-Twee delen-1878
Guyt-Guyt, M.H. en Meijwaard-Fuite, A.C.-Geroepen als vrouw
H.W.S.-Nieuw Bijbels Dagboekje
Haar, ds. J. van der-Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth
Haar, ds. J. van der-Voorzienigheids-geloof en Polio-Inenting
Haar, Jaap ter-Hollands meisje vermist...
Halyburton, Thomas-Een zedig onderzoek
Harinck, ds. C.-De rechtvaardiging van de tollenaar
Harinck, ds. C.-Hoe David over zijn leven vóór de geboorte dacht
Harinck, ds. C.-Ons doopformulier
Harinck, ds. C.-Personen uit de Christenreis van John Bunyan
Harrisson, Dorothy Lilja-Operatie Morgenster
Hart, M.A. `t-Piershil in oude ansichten
Hart, P. `t-Korte levensgeschiedenis van Kaatje van der Wekken
Hart, P. `t-Korte levensschets
Hartog, Jan de-Herinneringen van een bramzijgertje
Have, Dr. P. ten-Bij de Bron
Heer, Joh. De-Israëls herstel en terugkeer naar Palestana
Heerde, H. van (Havanha)-Tusschen vuur en ijzer
Heitink, Dr. Gerben-Gids voor het Pastoraat
Hellenbroek, Abraham-De Euangelische Jesaia-Eerste deel
Hendriks, M. en Fluitman, B.-Echo van het verleden
Hendrikse, Dick-De dag waarop mijn vader huilde
Henry, G.A.-Lotgevallen van twee jongens in Transvaal
Henry, Matthew-Bijbelverklaring (Joh.-Hand.)
Henry, Matthew-Dagelijkse omgang met God
Henry, Matthew-Hoop en Vrees
Herenius-Kamstra, Ans-Vorstenhuizen in Europa
Herman-Onder goed geleide
Het Elfde Gebod
Het Genade-Verbond
Het leven en sterven van ds. Petrus van der Velden
Het leven en sterven van Geertuida Cornelia van Doorn
Het Nieuwe Testament
Hoek, K.A. van der (red.)-De Eeuw van Juliana
Hoekstra, ds. H.-Bijdrage tot de kennis en de beoordeling van het Chiliasme
Hoekstra, Hidde-Rembrandt en de Bijbel
Hoeve (red.), S. ten-Kerken in Friesland
Hoeve, S. ten-Friese Preekstoelen
Hofman, Ds. A.-Tot de grijsheid toe
Hofman, ds. H.-25 leerredenen
Hofman, Ds. H.-Hulp en Sterkte-3 preken
Hofman, H.-Uit het leven van H. Hofman-Een gezant van de Koning
Holland, ds. C.B.-De Heidelbergsche Catechismus-Vierde Zondag
Holten, F. van-Pleun Kleijn-De lekentheoloog uit de Sionstraat
Honkoop, ds. A.F.-Maar wat hebben deze schapen gedaan
Hoof, drs. J.C.P.M. van en Schoenmaker, drs. B.-200 jaar Rijdende Artillerie 1793-1993
Hoog, Aletta-Kerstroos en Deuvekater
Hoogenbirk, A.J.-Charlotte, Grootheid en Godsvrucht
Hoogenbirk, A.J.-Tweeërlei Zegen (Callenbach)
Hoogenhuyze, A.G.H. van-De protestanten in Oostenrijk vervolgd in onze dagen
Hoogerland, Ds. A.-Het is bij den avond (meditaties)
Hoogeveen, H.-De boot is lek
Hoogstraten, Nans-….en gij zult stille zijn
Hoogstraten-Schock-De lange weg
Hoorn, Henri van-Onder het bevel van de vlootvoogd Piet Hein
Hoorn, Henri van-Onder het bevel van vlootvoogd Piet Hein
Houten, Frederik van-Geestelijk huwelijks-verzoek
Houtte, Prof. Dr. J.A. vann (red.)-Algemene Geschiedenis der Nederlanden-12 delen.
Hoven, Hermanus van den-Een trouwe wachter
Hulst, W.G. van de (e.a.)-En het geschiedde in die dagen... (winterverhalen)
Hulst, W.G. van de-Willem van Oranje
Hulst, W.G. van de-Willem Wijcherts
Hulzen, Joh. Van-Onze Vaderlandsche Geschiedenis
Hummelen, ds. R.K.-Bruidegom, Bruid en Bruidsleider
Huntington, W.-God de kassier der armen
Huntington, William-De vernieling des doods
Ingwersen, Gesina-Zijn Koning
Ippel-Breedveld, Lenie-Het verboden boek
Ippel-Breedveld, Lenie-jij, geheel anders
J.H. Gunning JHzn. e.a.-De schaduw gaat voorbij
Jan van de Kam-Rivierenland
Jansen, G.H.-Verzonken spoor
Jansma (red.), Klaas-Hans Wiegel in Friesland
Johanna-Het Kerstgeschenk
Johannes-Heinrich van Bernstein
Jong, Bartholomeüs de-Gods arm niet verkort
Jong, Drs. H. de-Bron en norm-Een bundel bijbelstudies
Jong, ds. Tj.-De Gadarenen
Jong, Hans de-Weerboek
Jong, Henk de Predikheren en Kerkeknechten
Jongeling, dr. B.-Een Aramees boek Job
Jongh, prof. E. de-58 miljoen Nederlanders en hun kerken
Jonker, Dr. H.-Theologische Praxis
Jonkheid, K.-De trouwe page
Judd, Denis-Gevallen Tronen
Kaam, Ben van-Parade der Mannenbroeders
Kakes, Dr. H.-De Vaste Grond-Toelichting Ned. Gel. Bel.
Kalma, ds. J.J.-Om Gysbert Japiks hinne
Kalmann, Arjeh en Overeem, Brand-Beschouw ons maar als een uitzondering
Kamphuis, Ds. G.D.-Een bloem in de wildernis-Over de Christelijke hoop
Karels-Meeuse, M.H.-Het Kerstfeest van Ries en Maaike
Karels-Meeuse, M.H.-Wie is Johanna Veltman?-Rondom Johanna Veltman
Kattenberg, Drs. Jac.-Pedagogisch Vademecum
Kemp, Johannes vander-Heidelbergschen Catechismus
Kempis, Thomas à-De Navolging van Christus
Kersten, ds. G.H.-De Genade Gods
Kersten, ds. G.H.-Korte lessen over Kort Begrip
Kersten, ds. G.H.-Meer dan Overwinnaars
Kesting, C.J.-De geschiedenis van Jozef
Keuning J.-Boer Goffe en zijn afgod-De goudzoeker
Keuning, J.-Ben Adams in de Geestenkloof
Keuning, J.-De Indiaan
Keuning, J.-De Paardekoper van Helpman
Keuning, J.-De trouwe Zwaab
Keuning, J.-Frans Schreur van Loppersum
Kievit, C. Joh.-Dik Trom-Vier oude uitgaven
Kievit, C. Joh.-Uit het leven van Dik Trom
Kievit, ds. I.-De God van Bethel
Kievit, ds. L.-De Catechismus-prediking
Kingmans, H.-De boer van 'Levensstrijd'
Kingmans, H.-De Mededinger
Kingmans, H.-Het huisje aan de haven
Kingmans, H.-Holsbergers
Kingmans, H.-Waar de winden waaien
Kingmans, Hugo e.a.-Rijpend Friesland
Kingmans, Hugo-Jeruzalem zien en dan leven
Kittel, Gerhard en Friedrich, Gerhard-Theological Dictionary of the New Testament
Kittel, Rud.-Geschichte des Volkes Israel
Klei, A.J.-De koningin is lekker hervormd!
Klose, Titus-De wilde jager
Klose, Titus-Gods grote barmhartigheid
Knap Czn., ds. J.J.-Oude Paden-20 jaargangen-1915-1934
Knappert, Dr. L.-Willem I
Knuttel, Dr. G. (e.a.)-Van Eyck en zijn tidgenoten
Kohlbrugge, Dr. H.F.-De gouden scepter toegereikt (dagboek)
Kohlbrugge, Dr. H.F.-Twee leerredenen over het derde hoofdstuk van den Brief aan de Filippensen
Kohlbrugge, Dr. H.F.-Vragen en Antwoorden Heidelbergschen Catechismus
Kohlbrugge, H.F.-Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij wilekeurig belet
Kohlbrugge, H.F.-Schriftverklaringen-deel 9
Kok, ds. R.-De Heere maakt een nieuw Verbond
Kok, ds. R.-Het niet rijk zijn in God
Kok, ds. R.-Werp de dienstmaagd uit en haar zoon
Kok. Ds. R.-Het gezin
Kole, drs. I.A. en Proos, drs. J.P.-Bijbelonderwijs
Kombrink, L.-Het zilveren scheepje
Komt, verwondert u-kerstverhalen, - vertellingen en -gedichten
Koning, J.C. de-Kleine Bijbelsche Geschiedenis
Kooiman, W.J.-Luther-zijn weg en werk
Kooiman, W.J.-Luthers werken
Koolhaas, A.-Alle dierenverhalen
Kort Begrip der Christelijke Religie
Kosters, L.J. en Oprel, J.-400 jaar Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland
Kot, ds. A.-Gods weg is volmaakt
Kraan-van den Burg-Ik voor jou-De huwelijksroman van Cato en Frits Kohlbrugge
Kralingen, Martin van-Waar heel het leven drijft-Den Helder
Kramer, J.G.-Jan Pietersz. Coen
Kramer, Jaap en Kampa, Theo-Groot Ijsselmeerboek
Kranenburg-Vos, Drs. A.C.-Het Loo, bouw, bewoning en restauratie
Krayenbelt, J.-Het Heilige Land-Reis door Egypte, Palestina en Syrië
Kreulen, K.-Een tiental toespraken over verschillende onderwerpen-1878
Kroniek Artsen zonder Grenzen
Krummacher, dr. F.W.-De diepte des Satans
Krummacher, Dr. F.W.-Elisa de Profeet
Krummacher, Dr. F.W.-Elisa de Profeet
Krummacher, F.W.-Het Heilige der Heiligen
Krummacher, G.D.-De wandelingen Israëls
Kuijper, P.S.-De slijkgeuzen van Schoonhoven
Kuijper, P.S.-De vierde man
Kuijper, P.S.-Wie alles prijsgeeft
Kuijt, P.-Toen sprak de paus
Kuiper, Dr. K.-Helleensche Cultuur-Drie boeken
Kuiper, J.-Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven van het Ned. Volk
Kuiper, Roel (e.a.)-Tolereren of Bekeren
Kuyper, H.S.S.-Vacantie in Engeland
Kwantes, J.-And`ren aangeprezen
König, Gustav/Scholten, L.M.P.-Luther
Laarse, Rob van der-Bevoogding en Bevinding (Kerkgeschiedenis Woerden)
Lambregtse, Cornelius-Het scharlaken koord
Lamens, ds. P.J.F. en Vroegindeweij, ds. W.-De Gerformeerde zede in onze tijd-Zekerheid des geloofs
Lange, ds. J. de en Vroegindeweij, ds. W.-Het ambt/De betekenis van de Nadere Reformatie
Langeveld, Dr. M.J.-Beknopte theoretische pedagogiek
Lansbergen-Els (red.)-Rotterdam-München/Dachau 1944-1945
Lapide, Dr. Pinchas-Is de Bijbel goed vertaald?
Laren, Joos van-Gedolven schatten uit zijn Het beloofde Zaad der vrouw
Ledeboer, Ds. L.G.C.-Pastorale brieven
Ledeboer, L.G.C.-`s Heeren Wegen
Leede, Drs. H. de (e.a.)-Een voortreffelijk werk
Leeuwen, J. van-Zes predikatien
Leven en Arbeid van ds. Pieter van Dijke (St. Philipsland)
Leven en sterven van Ds. Bernardus Smytegelt
Leven en sterven van Jacobo Petronella Winckelman en Cornelia Constantia Winkelman
Levensbeschrijving Elizabeth Francina Rijneveld
Liefde, D.H. de-Broeder en Zuster
Ligthart, Jan en Scheepstra, H.-Pim en Mien
Lindel-Het gruwelijkste bedrog
Linden, Ds. Js. van der-In de Oefenschool des Gebeds
Lingen, ds. F.P.L.C. van-Sions Heil en Troost
Lingen, G.H. van-De Familie Claremont of De Zaligsprekingen
Lodenstein, J. van-De roepende stem des Heeren
Lodensteyn, Jodocus van-De Heerlijkheid van een Waar Christelijk Leven
Looman, T.M.-Geschiedenis der Israëlieten
Los, ds. P.-De oude pikbroek
Los, ds. P.-Zonde en Genade-De Schatkamer-Geldermalsen-1996
Love, Mr. Christophorus-Den Stryd tusschen Vleesch en Geest
Luther en de Christelijke Gemeente
Lutherbijbel (Duits)
Lutherbijbel (Nederlands)
Maarten Luther
Maas, Daan-Jonge helden
Maaskant, C.L.-Het leven van Maarten Luther
Maatjes, ds. J.H.-Kinderversjes voor School en Huis
MacCheyne, Robert Murray-Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop
Mackenzie, Rev. Lachlan-Het dal van Sukkoth
Mackintosh, C.H.-Aantekeningen op Deuteronomium
Mak, ds. C.-Een halve eeuw dienst
Makkenze, Ds. A.-Nieuwjaarspredikatie
Mallan e.a., ds. F.-De Roem der Dagen
Mallan, Ds. F. (e.a.)-Des Predikers roepstem
Malot, Hector-Alleen op de wereld
Marck, Johannes à-Merch der Christene Got-Geleertheit-1741
Masereeuw, J.-Geschriften Handelende over Vluchtige en Algemeene beschouwingen over het Geestelijke Lichaam en de Ledematen Christi
Mastenbroek, J.-Dierbaar in Zijn oog
Mateboer, T.-Jan en Annie van de Goede Verwachting
Mateboer, T.-Uit logeren met hindernissen
Matthews (red.), Rupert O.-De Spectaculaire Wereld van de Natuur
Mazijk, R. van-Vertellende de loffelijkheden des Heeren
Meeuse, Drs. C.J. en Visscher, Drs. W.-Opwekking vroeger en nu
Meeuse, ds. C.-Gods werk door Zijn knechten
Meeuse, Ds. C.J.-De Geestelijke Marathon
Meeuse, ds. C.J.-Een vorstelijk vertrouwen
Meiden, Prof. L.H. v.d.-De Lichtpoort boven de nachtspelonken
Meij-de Leur-A.P.M. van der-Van olie en wijn
Meijers, J.A. en Luitingh, J.C.-Onze voornamen
Mekes, Joop-Wijs mij de plaats waar ik woonde (Rotterdam)
Menkens-van der Spiegel, D.-Jan Sanders
Merwe, H. te-Jongens onder elkaar
Mevahor-Zo God het huis niet bouwt
Meynell, Esther-De Kleine Kroniek van Anna Magdalena Bach
Mieras, Ds. M.A.-Ontslapen in zijn God in Christus
Mijnders, Ds. J.-Het gedenken van de daden des Heeren
Mijnders, Ds. J.-Paulus` Afscheidsrede
Mijnders, Ds. J.-Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit?
Mijnders, G.H.-Ezra en Nehemia
Modersohn, E.-Het lied der liefde
Moerkerken, Ds. A.-Gelijk een bron
Moerkerken, P.H. van-De gedachte der tijden-3 dln.
Mol Moncourt, P. de-Beproefd, maar niet verlaten
Mol Moncourt, P. de-Beproefd, maar niet verlaten
Molen, S.J. van der-Friesland monumentaal
Molen, S.J. van der-Langs karakteristieke Friese dorpen
Monod, A.-Waarom ik in de gevestigde kerk blijf
Moor-Ringnalda, A.M. de-Vrouwen als u en ik
Mulder, dr. H.-De verwoesting van Jeruzalem-Exegetica
Mulder, Ds. H.-Tegenliggers
Mulder, J.-Lerende hen onderhouden
Mussendorp, Henk van-De wonderdokters van Amersfoort
Mönnick, C.W. en Plas, Michel van der-Het Woord in Beeld
M`Cheyne, Robert Murray-Onze schuld aan Israël
M`Cheyne, Robert Murray-Uit het dagboek van een ouderling
Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw-Voorwoord ds. M. Hofman
Nahuys, G.J.-Verklaring van Paulus Brief aan de Philippensen-1781
Nederbragt, Dr. J.A.-Jeruzalem indien ik u vergete...
Nederland in Beeld-Pictorial Holland 1945
Nes, P.E.K. van-Afscheidswoord aan de Gemeente van Rouveen-1877
Neven, J.P.-De Zaligheid is in geen ander
Nicolaas Beets e.a.-Hoop doet leven
Niemann, August-Pieter Marits
Niemann, August-Pieter Marits-Twee delen
NIEUW-Ulbe van Houten-De Hillige Histoarje-3 delen
Nieuwenhuis, Rob-Wie verre reizen doet
Nieuwenhuys (red.), Rob-Wie verre reizen doet
Nieuwland, J.G.-De Droom des Hemels
Niftrik, Dr. G.C. van-Kleine Dogmatiek
Nijenhuis, B.-De Familie Heesters
Nijenhuis, B.-De hordenloop van J. Kobald
NN-'Weg met het Spanjolennest!'
NN-Eene ure der duisternis
NN-Het graf der Spanjaarden
NN-Leiden ontzet in 1574
NN-Naarden uitgemoord
Noordmans, Dr. O.-Het Koninkrijk der Hemelen (Catechismus)
Norel, K.-Bij de Marine
Norel, K.-Doctor Frans
Norel, K.-Engelandvaarders
Norel, K.-Geuzen
Norel, K.-Harm Watergeus
Norel, K.-Hertevoet en Zilveroog
Norel, K.-Het getij verloopt
Norel, K.-Hollanders in Canada
Norel, K.-Klazien
Norel, K.-Opstand in Holland
Norel, K.-Strijders
Norel, K.-Stuurman Aart
Norel, K.-Van Doggersbank tot Barentszee
Norel, K.-Vliegers in het vuur
North, Brownlow-De Rijke Man en Lazarus
Noteboom, M.-52 Schetsen Bijbelse Geschiedenis
Oever, Fenand van den-Casper van Adel
Oliphant-Schoch, Célestine-Leven, Lieven, Loven
Onbekend-Convoluut
Ooms, J.W. (e.a.)-Kerstboek-Een bundel Kerstverhalen
Ooms, J.W.-Dijkleger
Ooms, J.W.-Schippersmelodie
Oorhuys, Cas (fotografie)-Het Vlaamse landschap
Oosten, W.C.S. van `t-De Koopmanszoon
Oosten, W.C.S. van `t-Een dierbaar kroonjuweel van Koning Jezus
Oosterom, E. van-353 Bijbelse Raadsels
Oranje, Corien-Marathon
Orden, Louis van-De broers en de moeder van Koningin Wilhelmina
Ostervald, J.F.-Aanmerkingen over den Bijbel
Oud boekje
Ouwehand, H.-Gijs Wouterse
Over Hoeksenaren of Hoeksenaars gesproken-Bergschenhoek 1811-2006
Overduin, Ds. J. (red.)-Bevrijding-Bijbels dagboek
Overeem, Jac. En Knight, Ds. E.J.-Het nieuwe gebod (overdenkingen) en Wat is het dat een zondaar zalig maakt?
Overeem, Jac.-Adreko-trilogie
Overeem, Jac.-Carla-Trilogie
Overeem, Jac.-De eekschillers van Doornspijk
Overeem, Jac.-De kleine zwerver
Overeem, Jac.-De koejongen van Elspeet
Overeem, Jac.-De oude Frank en zijn kleine vriend
Overeem, Jac.-De oude Frank en zijn kleine vriend
Overeem, Jac.-De pastoor van Garderen
Overeem, Jac.-De toegestoken hand
Overeem, Jac.-Een zoon van `t Veluweland
Overeem, Jac.-Heden en morgen
Overeem, Jac.-Het leven een wonder
Overeem, Jac.-In de leerschool van het Woord
Overeem, Jac.-Wandelen op de levensweg
Paauwe, ds. J.P.-Overdenkingen voor iedere dag van het jaar
Parker, Gary E.-Het Herderskruis
Parshall, Craig-Levend Bewijs
Penning, L.-De held van Spionkop
Penning, L.-De Nieuwe dag
Penning, L.-De Olmhoeve
Penning, L.-De Scherpschutters van Zuid-Afrika
Penning, L.-Het beleg van Gorcum
Penning, L.-Omnibus
Penning, L.-Omnibus voor Vrijheid en Recht
Penning, L.-Penning`s meesterwerken
Philpot, J.C.-De Leerredenen-Tweede, Derde, Vierde en Vijfde Achttal
Philpot, J.C.-Een schat in aarden vaten
Philpot, J.C.-Korenaren uit den vollen oogst
Pierson, Arthur T.-Vele gewisse Kenteekenen
Ploeg, D.T.E.-Vogels in Friesland-3 delen
Poel, ds. Joh. Van der-Afscheidspredikatie
Poel, ds. Joh. van der-Zonder tegenspreken gekomen
Poel, J.F. van der-Schipper Sjarnov
Poort, Drs. J.J.-Als God geen antwoord geeft
Poort, Ds. J.J.-24 uur in dienst en recht op ontbering
Poort, ds. J.J.-Als God geen antwoord geeft
Poort, Ds. J.J.-Als lijden langer duurt
Poort, ds. J.J.-Carillon
Poort, Ds. J.J.-De zon wil ook door kleine raampjes schijnen
Poort, ds. J.J.-Om `t donker op te klaren
Poort, ds. J.J.-Vader, ik heb gezondigd
Poort, ds. J.J.-Voetsporen van Calvijn
Poortvliet, Rien-De oproep der Kabouters
Poortvliet, Rien-Leven en werken van de Kabouter
Pop, ds. A.F.P.-Jezus Redder van zondaren
Pos, Mary-Naar het land van de Rododendron
Postma, Jan-Wolf en de paardendieven
Postmus, S.-Den Vaderlant getrouwe
Prins, Lodewijk-Leer Schaken
Prins-Schimmel, Drs. Meta A. (e.a.)-Langs de oude Utrechtse Kerken
Prof. Dr. A.M. Brouwer en Prof. Dr. H. Th. Obbink-Inleiding tot den Bijbel
Rachel de groenteverkoopster en andere gedichten
Rauzier Fontayne, Lucy-Mijn land eer dat ik u vergeet
Redelijkheid, A. de-Rouwpredikatie en een bevrijdingspredikatie
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-2
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-Bijbels Dagboek-1
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-Bijbels Dagboek-2
Reenen, ds. G. van-Dagelijks Manna-Bijbels Dagboek-3
Reenen, Ds. G. van-Leerredenen (Drietallen en Feest-stoffen)
Reenen, Ds. G. van-Sions` betalende Borg
Reenen, ds. G. van-Zevende drietal leerredenen
Reenen, Jan van-Helden in de bergen
Reenen, Jan van-Speurtocht in het bos
Reest, Rudolf van-Een bloedgetuige der kerk
Reest, Rudolf van-Glascultuur
Renes-Boldingh, M.A.M.-De weg van het Licht
Richmond, ds. L.-De dochter van de veehouder
Ridderus, Franciscus-Gedolven schatten uit zijn Historisch Sterf-huys
Rietdijk, ds. D.-Denken over...het bidden
Rijksen, ds. L.-God nam hem weg
Rijswijk, C. van-Daniel in de leeuwenkuil
Rings, Werner-Leven met de vijand-1939-1945
Robinson, Marilynne-Gilead-Roman
Rochester Ford, Sallie-Mary Bunyan, de blinde dochter van John Bunyan
Roest, ds. J.D. van en Wolde, J. de-Vanuit de Nederlands Hervormde Kerk te Rouveen
Roest, J. van der-Leerredenen
Romijn, H.M.-Kroniek van de Doopsgezinden in Zaandam
Roodbeen, J.-Twistgesprekken met Rome-II
Roos, H. de-De Kameleon doet een goede vangst
Roosjen, J.-Hardenberg de eeuwen door
Roscam Abbing, Dr. P.J.-Het gesprek met buitenkerkelijken
Roscam Abbing, Dr. P.J.-Het gesprek met buitenkerkelijken
Rotterdam, Arnoldus-Belydenis en Geloofshervorming
Rotterdam, Ds. A.-Zions Roem en Sterkte
Roubos, dr. K.-Feesten in Israël
Ruben, ds. M.-Keurstoffen-Viertal Leerredenen
Ruben, M.-De grafsteen afgewenteld
Ruijter, J. de-Een gedicht van een Pelgrim in Mezech over het jaar 1890
Ruiter, Jan de-Een Gedicht van een Pelgrim
Rustige, Ds. D.-Gods doorgaande ontferming
Rüdiger, M.-Langs een omweg
Ryle, Dr.-Dood of leven?
Ryle, J.C.-Bent u gelukkig?
Ryle, J.C.-De Plichten der Ouders
Ryle, J.C.-Een heilzame nodiging tot het levende water
Ryle, John Charles-Wie Hem vroeg zoekt
Sande, H.B. van der-Het zonderlinge testament
Sanders, Annie-Zaaiend in stilte
Schaberg, J.P.-Gods werk in en door Dr. Maarten Luther Herdacht
Schalk-Meijering, Marian-Jolande-Drie delen
Schalk-Meijering, Marian-Villa Beestenbende
Scheikundige, door een-De Steen der Wijzen
Scheller, Imman. Jo. Gerh.-Klein Woordenboek der Latynsche Taale-1792
Schelven, Prof. Dr. A.A. van-Van Hoepelrok en Pruientooi
Scheurlen, Paul-Luther onze huisvriend
Schilling, Ton-Spoor, onze generaal
Schippers, W.-Bouke Bijlertsma
Schippers, W.-De insluiper
Schippers, W.-De Korenbloem
Schippers, W.-De pleegzoon van de ketellapper
Schippers, W.-De sluiker
Schippers, W.-Een Zeemansvrouw
Schippers, W.-Het hofje van Gerbrandus
Schippers, W.-Op de keien
Schippers, W.-Strumpelkenshoef
Schippers, W.-Trouw moet blijken
Schippers, W.-Vaders jongen
Schippers, W.-Vaders jongen
Schippers, W.-Vreewald`s molen
Schlosser, Eric-Het fastfoodparadijs
Schmitt, Gladys-Leven tussen licht en donker (roman over het leven van Rembrandt)
Scholten, L.M.P.-Ons dagelijks brood
Scholten, Prof. Mr. L.W.G.-De Christelijke School als Nationale School
Schoot-van Dam, F. van der-Fransje, de droomster
Schot, Anna-Levensbeschrijving
Schot, D.-Het gebed nagespeurd uit een preek van Ralph Erskine
Schouw-Zaat, Nelly-Toen wij uit Nederland vertrokken
Schreuder, Ds. A.-Waarom Heere...?
Schriftelijke Verkeerscursus
Schrill, Ernst-Tweemaal gestorven (Callenbach)
Schuitema, Paul-Waar Nederland trotsch op is
Schut, Pieter H.-Toneel ofte Vertooch der Bybelsche Historien
Schutte, Dr. G.J.-Mr. G. Groen van Prinsterer
Schuurman, Ds. J.C. en Vermaas, ds. Jac.-Verantwoord Schriftgebruik-Waarheid en eenheid
Schweitzer, Prof. A.-Bouwen in het oerwoud
Seamands, David A.-Genezing van beschadigde emoties
Simon, Edith-De Reformatie
Simons, Ds. A.-Rechtvaardigmaking, wat houdt dat in?
Slagboom, ds. D.-Christelijke Ethiek voor deze tijd
Sliedregt, ds. J. van-Licht over uw pad
Sluijs, C. van der-Ontmoetingen van blijvende waarde
Smeenk, C. en Vliet jr., P. van-Een held in volle wapenrusting (A.S. Talma)
Smytegelt, Bernardus-Acht Uitmuntende Practicale Leerredenen
Smytegelt, Bernardus-Des Christens Heil en Sieraad
Smytegelt, Bernardus-Keurstoffen
Snel, M.G.-Is het waar en noodzakelijk?
Soetendorp, Awraham-Volgend jaar in Jeruzalem
Sonnevelt, Ds. C.-Welkom in de strijd!
Spalding, Henry D.-Joys of Jewish Humor
Spinage, C.A.-De gouden vreugden van Afrika
Spurgeon, C.H.-Korenaren tussen de schoven opgelezen
Spurgeon, C.H.-Leerredenen
Spurgeon, C.H.-Rondom de enge poort
Spurgeon, C.H.-Woorden van waarschuwing
Staal, M. van der-Anneke Jansz
Staal, M. van der-Anneke Jansz
Stamperius, J.-Het leven van Willem van Oranje
Staverman-Slecht beloond of de Geschiedenis van de Eerste Stoomboot
Steenblok, Dr. C. (red.)-Uit den Schat des Woords
Steenhorst, René-Rebel tegen wil en dank
Stehouwer, Jan-Met de prins naar Engeland
Stemerding, S.-Twee helden
Stendahl, Krister (e.a.)-Grote Godsdiensten
Stickelberger, Em.-Helden der Reformatie
Stuiveling, Garmt-Memoriaal van Bredero
Sulzberger, C.L.-Geïllustreerde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
Summa Encyclopedie en Woordenboek
Swaep, Ben-Brand in Rotterdam
Tadema Sporry, Bob-Indonesische sagen en verhalen
Teelinck, Willem-De practijk van het Heilig Avondmaal
Terlouw, Frida-Puttershoek
Terlouw, Jan-Pjotr
Themmen, Wilhelmus-Nuttige Zaamenspraaken
Thijsse, Jac. P.-De Levende Natuur
Thijsse, Jac. P.-Lente
Thoene, Bodie-De poorten van Sion
Torrey, D.D., R.A. (1856-1928)-De Heilige Geest-Zijn aard en werking
Torrey, R.A. De Heilige Geest-Zijn aard en werking
Trigland, Jacobus-De recht-gematigde Christen
Trommius, Abraham-Nederlandse Concordantie van de Bijbel
Troost, A.F.-Laat uw lampen branden
Troost, A.F.-Wie in de liefde blijft
Troost, André F. -Praten met Prediker
Troost, G.-De Jongens van Meerwijk
Tuinman, Arie-Eén dorp en toch twee
Tukker, dr. C.A.-Van eeuwigheid tot amen-Over de uitverkiezing
Tukker, ds. W.L.-De Middelaarskroon
Twain, Mark-De Avonturen van Tom Sawyer
Twee merkwaardige geschiedenissen
Udemans, Godefridus-Samenspraak over het Heilig Avondmaal
Uil-van Golen-A. den-Dick de bedeljongen
Uitzicht op Maastricht
Valen, L.J. van-Evangelist in sloppen en stegen
Valen, L.J. van-Gelijk de dauw van Hermon
Valen, L.J. van-Herauten van het kruis
Valen, L.J.-Gasten en Vreemdelingen (Pelgrimvaarders)
Valk, J.-Hoe Tiroccio door slavernij tot ware vrijheid kwam
Valkenburg (red.)-Rik-Door `t Licht dat nu ontstoken is
Valkenburg, Rik-Rinny en de actie
Van worstelen en overwinnen
Veen, ds. J. van der-Gode alleen de eer
Veenendaal, Ds. J.-Paulus`s afscheid van de gemeente van Efeze
Veenendaal, E.J.-De Bijbel van het Herdersdal
Veenhof, Joh. G.-Daggeldersvolk
Veenhof, Joh. G.-Het loon der armen
Veenhof, Joh. G.-Spionage en liefde in Siberië
Veenhof, Prof. C.-Prediking en Uitverkiezing
Veenstra, Tjits-Kerstfeest voor oude Johannes
Vegt, Ds. J. van der-Door lijden geheiligd
Vegt, ds. W.H. van der-Serie Het Verbond der Genade-3 dln.
Veldkamp, ds. H.-Beslagen vensters-Over het gebed
Velema, Dr. W.H. (red.)-Delen in het Heil
Velema, Dr. W.H.-De zaak waarvoor wij staan
Veltman, Jan-De familie Goeling
Veltman, Jan-Van dakpannen en padzoekers
Velzen, S. van-Gedachtenis en Bede-Rede na veertigjarige scheiding-1875
Venema, ds. E.-De kerk, slapende in de poliostorm
Ver boven alles uit-Het Nieuwe Testament (Evangelisatiebijbel)
Verboom, Dr. W.-Hulde aan de Heidelberger
Verboom, J.H.R.-Het pad langs de rotsen
Verduin, Dr. M.-De lofzang van Dordt
Vergunst e.a., ds. A.-Wees Gij mijn Gids
Vergunst, drs. A. en Vergunst, H.-Een Foto-verslag van een reis op Irian Jaya
Vergunst, ds. A.-Een ernstige aansporing tot de dienst des Heeren in harte en wandel
Vergunst, ds. A.-Hij is ons voorgegaan
Vergunst, Ds. A.-Uw volk is mijn volk-Meditaties over Ruth
Vergunst, P.J. en Hul, J. van `t-Levenslang leerling
Verhagen, ds. A.-De ootmoedige erkenning van des Heeren hulp
Verhagen, ds. A.-Het Geloof der Vaderen
Verhagen, ds. J.-Hendrik Voes
Verhoef, ds. A.W.-Maar Deze…
Verhoeff, J.G.-De Rots der Gemeente-1863
Verhulst, Joanne-Dochter van Jeruzalem
Verkuyl, Dr. J.-Inleiding in de Evangelistiek
Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van Eenige Oefeningen
Vermeer, Mr. Justus-Verzameling van eenige Oeffeningen-1780
Verne, Jules-De reis om de wereld in tachtig dagen
Verrips, Ada-Het geheim in de folderwijk
Vijver, C. van der-Geschiedkundige Beschrijving der stad Amsterdam-4 dln.-1844-1848
Visscher, Prof. Dr. Hugo-Tussen de garven opgelezen
Visser, C en Pieterse, J-Hollandsch Molenboek
Vlietstra, Klaske-Kerstverhalen
Vlot, Ds. H.-Geloof verwisseld in aanschouwen
Voet, H.A. en Klaassen, H.J.S.-Groeten uit Rotterdam-Zuid
Voetius, Gisbertus-Over Geestelijke Verlatingen
Vogelaar-van Amersfoort, A.-In moeders plaats
Vogelaar-van Amersfoort, A.-In moeders plaats
Vogelaar-Van Mourik-Het geschenk van Jef
Voigt, Bernard De-Voortrekkers
Voigt, Bernard-De Voortrekkers
Voorthuis, F.J.-De Bekeeringsgeschiedenis van Saulus van Tarsen
Vreugdenhil, C.G.-Vreemdelingen en huisgenoten
Vreugdenhil, ds. C.G.-Medeburgers der Heiligen
Vreugdenhil, ds. C.G.-Zijt goedsmoeds
Vreugdenhil, Mies-Saskia-Een nieuw begin voor Saskia
Vries, Anne de-Bartje Omnibus
Vries, Anne de-Bartje zoekt het geluk
Vries, Anne de-Hilde
Vries, Anne de-Vader en Jaap
Vries, Anne de-Verhalen voor de Kersttijd
Vries, Anne de-Wij leven maar eens
Vries, Anne-Kleuter-vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis
Vries, Anne-Licht der wereld-Kerstvertellingen
Vries, Ds. P. de-Archibald Alexander en zijn gedachten over relegieuze ervaring
Vries, Grietje de-Eenvoudig verhaal
Vrije Evangelisatie Krimpen a/d Lek-1952-1980
Vrijer, Prof. Dr. M.J.A. de-Uren met Lodenstein
Waal, J.A.G.-De Afscheiding-50 jarig Gedenkfeest der Christelijke Geref. Kerk-1834-1884
Waar wij samenkomen-Fotoboeken van de kerken der Gereformeerde Gemeenten
Wagenaar e.a., Aad-Rotterdam 25 jaar na dato
Wagenaar, Dr. L.H.-Van Strijd en Overwinning
Wat Gods genade vermag
Wedermeijer, Max-Terugkeer
Weelden, Jan van-Elektronische Klanken-Band 2
Weerd, W. de-De 'domeneer'van Turfland
Werumeus Buning, J.W.F.-Ik zie, ik zie wat gij niet ziet
Wessels, A.M.-Waar de Schelde stroomt
West, Carlo-Leerboek voor Elektronisch Orgel-Boek 1
Westerbeke, Joh.-De armen verzadigd
Wie zingt mee?-Tekstboekje
Wiersema, Bert-De omgekeerde wereld
Wieuwerd en zijn historie
Wight, Sara-Gods soevereine genade
Wijck Jurriaanse, N.J. van/Waldorp, H.-De romantiek van de Spoorwegen in Nederland
Wijk, J.M. van-Teken van Gods trouw
Wijnmalen, ds. A.J.-Een levende zieleklacht beantwoord
Wilhelmina-Eenzaam maar niet alleen
Wilhelmina-Eenzaam maar niet alleen
Wilkinson, Bruce-De Droomgever
Wilson, Dr. Daniel-De Nationale Schuld betreffende het overtreden van de Dag des Heeren
Winsemius, Dieuwke-Kaat Mossel
Winter!
Wisse jr., ds. G.-De Moderne Theosophie
Wisse, Ds. G.-De 'Titanic' en de Ark
Witte Eechout, Valerie (e.a.)-Bijbelsch Vertelboek voor de kleintjes
Witteveen, Albert-Zo was het in de Riddertijd
Woerden, C.B.-Een Schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten
Wytzes, dr. J. (inl. + vert.)-Pseudo-Dionysius Aereopagita
Zahn, F.L.-Bijbelsche Geschiedenissen
Zandt, ds. P.-Zij zullen komen met geween
Zechlin-Katharina-Emailleren als hobby
Zeeuw J.Gzn., P. de-de held van Wittenberg
Zeeuw JGzn, P. de-De koopmansklerk van Ville-Neuve
Zeeuw JGzn, P. de-Het slavinnetje van Generaal Bakar
Zeeuw, P. de-De boerderij van Heimen Houtebeen
Zeeuw, P. de-De Christenreis
Zeeuw, P. de-De hamer van Hein Haksteeg
Zeeuw, P. de-De koerier van de koning
Zeeuw, P. de-De Marskramer
Zeeuw, P. de-De oranjesjerp van Jan Ros
Zeeuw, P. de-De vrouwe van Arendsburcht
Zeeuw, P. de-De wachtmeester-Deel I en II
Zeeuw, P. de-Dichtbij en ver weg
Zijlstra-Een blik in de ziekenkamer
Zijtveld-Kampert, W. van-Anita, wat wil je?
Zo doe je dat! Tips voor huis, tuin, hobby en vrije tijd
Zschokke, Heinrich-Stichtelijke Uren
Zwart, A.C. de-Van de Planken hut naar het Witte huis