donderdag 13 januari 2011

Philpot voor du Cloux aangezien?
"Leerredenen" staat er op het oranje titelschildje van het boek. De titelpagina vermeldt "Twaalftal Feeststoffen", de schrijver is A.P.A. du Cloux, "Herder en Leeraar te 's Grevelduin Kapelle in Noord-Braband". Kenners van de kerkhistorie weten dat hij één van degenen was die bleef. Het boek heb ik op de site gezet; vijftien euro.

Kort erna krijg ik een mailtje. Boek verkocht. 't Was niet ver, dus maar even langs gebracht. De koper kijkt erin en.... komt tot de ontdekking dat er inderdaad preken van ds. du Cloux in staan, welgeteld vier. Na de vierde preek volgt er weer een titelpagina met het volgende opschrift: "Afscheidswoord aan de Hervormde Gemeente Overschie, uitgesproken op den 6den december 1856-Handelingen XX:26, 27.

"Ds. du Cloux heeft nooit in Overschie gestaan", meldde mijn zegsman, "dat zal ongetwijfeld van ds. W. Krayenbelt zijn." Je moet het maar net uit je hoofd weten.
Het vreemde was dat de bladzijdenummering gewoon doorliep; tot en met blz. 112 toe. En dan stopt het opeens.

Na blz. 112 begint een nieuwe nummering. Google is erg handig en korte tijd later was ook dat probleem bekend. De daaropvolgende preken, 226 blz. lang, zijn van.....Philpot.

Nu schijnt ds. du Cloux contacten gehad te hebben met Philpot, maar dat ze samen in één bandje gestopt zouden worden, hadden ze denkelijk beiden toen niet vermoed.

Misschien heeft G.B. Poeschmann het op zijn geweten. Hij heeft het boekje in 1857 uitgegeven in Rotterdam. De naamstempel voor in het boek vermeldt "N. Korevaar-Molenaarsgraaf". Mogelijk heeft hij al die tijd Philpot voor du Cloux aangezien. Veel zal het niet uitgemaakt hebben. Wat doet de naam er uiteindelijk toe?

Rest me nog te vertellen dat het boek nog steeds te koop is. Let op: de titelpagina klopt niet! De inhoud wel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten