vrijdag 15 april 2011

Een berichtje van de "winnaar"

Theda heeft een leuk stukje op haar weblog gezet over de boeken die ze gekregen heeft van de Give Away. Ik laat het hieronder (met toestemming) volgen:

Bij mijn weblog heb ik in de linker kolom onder het kopje interessant de weblog van de boekenstek staan. Waarom?

Bij Teunie van Eenvoudig leven zag ik een advertorial en omdat ik ook graag met boeken bezig ben ( zie mijn vrijwilligerswerk bij St. Roec ) heb ik daar eens geneusd en volg de weblog.
Op een zeker moment had Pleun van de Boekenstek een Give-Awayactie. Hij ging voor een bedrag van 30 euro boeken weggeven als je volger werd en tevens een link op je weblog zou zetten.
Dat heb ik gedaan en laat ik nu de gelukkige winnaar zijn geworden! Dus ik aan het snuffelen op zijn boekenlijst. Hierbij de foto's van de stapel maar ik wil een enkel boek uitlichten.

Ten eerste de zangbundel met noten "De kleintjes zingen" Ik heb nog altijd het kleine liedboekje van de zondagsschool, jaren 50, maar wist de melodie niet precies meer van een aantal liedjes. Laat Pleun nu een boek met noten hebben! Ik zal hier zeker nog wel een keer wat over schrijven.


Verder zat ik op de Lutherse Zondagsschool in Apeldoorn, daar hing een groot portret van Maarten Luther en elk jaar met Hervormingsdag werd het verhaal van Luther verteld en met flanelfiguren uitgebeeld. Die geschiedenis heeft een grote indruk op mij gemaakt en jaren later ook Katharina van Bora, de vrouw van Luther.
Ik mailde de Boekenstek: Graag iets van Luther en ik heb precies dat ontvangen wat mij aanspreekt "Luther, onze huisvriend". Het boek gaat over Luther na zijn huwelijk, dus ook over zijn gezinsleven.

Het 3e boek dat ik wil noemen is "een Groninger pastorie in de storm" van mevr. Ader-Appels. Ik heb het boek al eens gelezen en ik ken de streek daar een beetje. Het is de moeite waard om het nogmaals te lezen en mijn man wil het boek ook graag lezen.

Nogmaals bedankt Pleun en ik hoop veel lezers de weg naar je boekwinkel zullen vinden!


Kijk, dat vind ik nou leuk!

dinsdag 12 april 2011

Een stapel van 30 euro


Als het een beetje meezit kan de stapel op de foto morgen met de post mee naar Rijssen. Het betreft de stapel van de Give Away.
Zo'n stapel kun je dus maken voor 30 euro.
Stapel zelf ook mee. Voor 30 euro's zijn er nog zat stapels te maken op mijn boekensite. Hartelijk welkom. Enne.... kijken kost niets.

maandag 11 april 2011

De kop van Boekenstek


Zomaar even een probeerseltje. Het is nog niet wat ik in gedachten heb, maar het begin is er. Ik ben aan het fotoshoppen geslagen. Op internet heb ik een gratis programma gedownload: PhotoFiltre. Zomaar even wat geprobeerd, want ik vond al lang de kop te strak voor een weblog. Nu istie wel erg wazig geworden. Dat zegt meer van mijn onvermogen dan van mijn smaak....

Ik hoop zo af en toe wat te veranderen tot het helemaal is wat ik wil. Bovenstaand boompje vond ik in ieder geval erg leuk geworden. Blijf het maar in de gaten houden.

vrijdag 8 april 2011

Het eerste verhaal is binnen...

Het eerste verhaal is binnen op mijn andere weblog. Een echt boekenverhaal over het volgende boek:


Meer vertel ik nog niet. Neem zelf een kijkje op "Mijn Boekenstek".

Is het volgende verhaal van u? Dan kan u écht zeggen: Mijn Boekenstek.

donderdag 7 april 2011

Een donderdagse stapel


Een stapel op donderdag, kan dat? Nou, kijk zelf maar. Nee, 't is geen boeket-reeks; van iets meer niveau. Deze kinderboekenserie van De Banier is een foto waard. Ooit gehoord van P. de Zeeuw? Hij voert de boventoon in deze stapel. Schitterende geschiedenisverhalen voor de jeugd heeft hij geschreven, berustend op ware gebeurtenissen. De titels? De hamer van Hein Haksteeg, de wachtmeester, de boerderij van Heimen Houtebeen en de kolenbrander van Radziwill. Wil je je kinderen ook eens een goed boek geven? Nou hier is de mogelijkheid. Geen land vol, geen hand vol, maar een mand vol.


Weet je dat het eerste verhaal voor mijn andere blog nog steeds niet binnen is? Toezeggingen heb ik wel.... Wie is de eerste? Welkom!

woensdag 6 april 2011

Janmaat en Soldaat

Janmaat en Soldaat


Wat is er nu leuk aan boeken? Ja, leg dat eens uit. Misschien dat onderstaand verhaal iets verheldert:

Geloof me, jongens, het zingen geeft kracht en moed, het maakt vroolijk en opgewekt en vooral wij militairen hebben zoo nu en dan een moppie muziek of zang noodig... (...)
De marsch is nog lang, de ransel wordt zwaar en de zon brandt en steekt fel. De troep sleept zich voort... (...)
In het verre Indië, op een eenzamen post, vechten een troepje brave, Hollandsche jongens met een’ vijand, verradelijker dan Atjeher of Balinees. Zij kampen tegen de doodelijke verveeling... (...)
Niets dan lucht en water! De zee is stil, de zon gaat in het westen onder. Janmaat rust op het voordek. Men is reeds weken op reis, nieuws ontbreekt, ’t gesprek wil niet vlotten...(...)
Daarom kameraden van Leger en Vloot zag “Voor Janmaat en Soldaat” het licht. De liederen spreken tot U van krijgsmansdeugden als trouw aan het Vaandel, liefde voor het Vaderland en Koningin, gehechtheid aan Uwe kameraden, gehoorzaamheid en plichtsbetrachting!

H.C.C. Clockener Brousson

Zomaar een paar zinsneden uit het voorwoord van de "Liederen-Bundel voor Janmaat en Soldaat", een uitgave uit het eind van de negentiende eeuw. Je zou er zin in krijgen. Maar er komen nog meer wijze raadgevingen van H.C.C. Clockener Brousson, Luitenant bij de Koloniale Reserve:

Het geheim van prettig dienen is: “doe je best bij alles”. Den eersten indruk, dien je maakt is blijven en daarom met lust en opgewektheid overal bij. Ben je dan verder netjes en proper op kleeding en wapens en lichaam, dan sta je spoedig bij je meerderen in den pas. Zoek je een paar goede vrienden en word je van allen een goed kameraad! Je zult luitjes vinden, die goud waard zijn. Beweeg je van het begin af, vroolijk en los, alsof je al jaren de uniform droeg.
In dienst moet je altijd kort, duidelijk en flink spreken. In ’t gelid zwijg je als een mof, is het rust, maak dan pret met de anderen en zonder je nooit af.
Denk niet, dat zij die streng zijn, je een slecht hard toedragen. Je vader en moeder waren ook wel eens kwaad, toch hielden ze veel van je, maar ze waren verantwoordelijk, dat je tot een flinke jongen zou opgroeien. Zoo moeten je meerderen in korten tijd een goed, flink militair van je maken.

Uiteraard begint de liederenbundel met het Wilhelmus. Als tweede volgt “Wien Neêrlandsch bloed door d’adren vloeit, Van vreemde smetten vrij” (is dat tegenwoordig trouwens geen partijlied van één of andere partij?).
Verder zijn er liederen voor allerlei gelegenheden: bij het hijsen van de vlag, op “Koningin’s verjaardag”, als de kabels los gaan, bij het afscheid van een koloniaal, enz. Zelfs een soldatengebed ontbreekt niet. Natuurlijk ontbreken ook “Piet Hein”, “In naam van Oranje” en “Frysk Folksliet” niet.
Van één lied wil ik je deelgenoot maken:

De Held van Edi
(Wijze: Wij Hollands legerknechten.)
Marschlied
1.
Er is een held gevallen
Op Edi’s oorlogsveld
Bemind werd hij door allen,
De fiere, dappere held.
Het was de Luit’nant Gaade,
Die met een leeuwenmoed
Lafhartigheid versmaadde,
Ten koste van zijn bloed. (bis.)

2.
Hij wist van geen versagen
Hij werd het eerst gewond,
Door ’n aantal klewangslagen
Zonk hij neêr op de grond.
Hij heeft teruggedrongen
Den vijand keer op keer,
Zijn sectie werd besprongen
Met klewang en geweer. (bis.)

3.
Die held moest eenmaal sneven,
Een lans trof zijne borst,
Hij liet zijn jeugdig leven
Voor Vaderland en Vorst.
Hij wordt niet licht vergeten
Door minderen en vriend,
De Koning zal het weten
Hij heeft hem trouw gediend. (bis.)

Het onderschrift onder dit lied luidt:
8 mei 1889 werd te Edi (Atjeh) eene compagnie Hollandsche soldaten onverwachts door overmacht aangevallen. Er ontstond helaas! een paniek en de onzen trokken terug. De 1e luitenant J.J.A. Gaade stond pal, trouw bijgestaan door den Korporaal Schordell, hoornblazer Kooistra en de soldaten Maele, Gabriels, Swier en van Dorp. Behalve Kooistra vielen allen op het veld van eer. Zij werden bloedig gewroken door een compagnie Amboineezen.
Luitenant Gaade verwierf de Militaire Willemsorde. Korporaal Schordell werd bevorderd tot Ridder 3e klasse. Zij werden als zoodanig na hun dood ingeschreven.

Jacobus Johannes Adrianus Gaade (Den Haag, 20 maart 1864 - Edi (Atjeh), 8 mei 1889)

'k Heb op internet een paar foto's van de betrokkenen erbij gezocht. Kom ik er gelijk achter dat ik eigenlijk helemaal niet meer "Meneer van Daalen wacht op antwoord" mag gebruiken voor de klas. Of was dat toch al uit de tijd?

Over de strijd van “onze jongens” in Indië wordt verschillend gedacht. Daar gaat het nu even niet over. ‘k Vond het een indrukwekkend stukje, zomaar in een liedboek. En dat is nu, wat me zo boeit aan boeken, de geur, de vormgeving, maar vooral deze haast vergeten verhalen.

vrijdag 1 april 2011

Uitslag Give Away-En wie is de gelukkige?


Eén april, maar onderstaand epistel kun je écht serieus nemen. Eén april zou de uitslag bekend gemaakt worden van de Give Away. En dat is nu!

Ja, wie gaat er met een stapel boeken vandoor? Het is iemand uit de boekenwereld. Ze (verklap ik al weer wat) komt uit het oosten van het land. Het is degene die als vijfde heeft gereageerd en ze heet............. Theda. Van harte gefeliciteerd.

Omdat Theda ook nog een link geplaatst heeft op haar eigen weblog, mag ze voor 30 euro boeken uitzoeken in onze webwinkel.

Inmiddels zijn er 68 volgers op deze weblog. Dagelijks komen er reacties binnen. Meer dan 100 pageviews per dag. Ook de bestellingen komen gestaag binnen. Wat ons betreft is de actie geslaagd... Allemaal heel hartelijk bedankt en...............graag tot ziens.