woensdag 30 april 2014

Antieke leesboekjes

Ze blijven mooi, die antieke leesboekjes. Verschillende uitgevers hebben in de eerste helft van de twintigste eeuw zgn. zondagsschoolboekjes uitgegeven. Jan Haan in Groningen, Meinema in Delft en Callenbach in Nijkerk spanden de kroon. Alleen het zien van de voorkanten is al genieten. 
We hebben heel veel van zulke nostalgische boekjes op onze site. Kijk ook mee: www.boekenstek.nl

dinsdag 22 april 2014

Op Koningsdag is Boekenstek geopend....met.....


Op Koningsdag, 26 april 2014, is Boekenstek geopend. We hebben de koffie klaar staan. En verder duizenden boeken. Onlangs hebben we nog bijna 15 meter boeken opgekocht. Dit zijn voornamelijk theologische boeken. Maar we hebben ook kinderboeken, romans, geschiedenisboeken enz.

Kom gezellig kijken. Zie voor meer info www.boekenstek.nl
vrijdag 11 april 2014

Hij droech onse smerten

T'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T'en sijn de crijghs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit hebt gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Jacobus Revius (1586-1658)

Een indrukwekkend gedicht voor de lijdenstijd. Dit is wel zijn meest bekende gedicht. Andere werken en uitgaven van Revius vindt u hier

woensdag 9 april 2014

Obama leest voor...

Een tijdje terug plaatste ik op Facebook, Twitter en Linkedin de volgende foto van Obama met de vraag: Wie weet een passend onderschrift?


De volgende reacties kwamen binnen:
- Yes, nog een kleine twee jaar, dan weer tijd voor basketbal!
- Zoek de verschillen...
- Lijkt precies!
- The man said: It has been truly gezellig!
- The winner takes it all.
- De sprookjes van Krimm.
- This, boys and girls, is my selfie. I was in lovely country Holland!
- It is all kept in the Dutch word 'gezellig'!
- Yes, we have.
- Yes, I had.

Welke vinden jullie de winnaar? En.. misschien hebben jullie zelf nog een idee....

maandag 7 april 2014

De grote honden hebben met mij gespeeld.....


Het volgende gebeurde bij een leeuwenjacht in Zuid-Afrika. De zon was ondergegaan en de jachtvuren waren aangestoken ter bescherming van de wilde dieren. Toen bemerkte men tot aller schrik, dat het negenjarige dochtertje van één van de boeren, de kleine Catherine, niet aanwezig was. De nacht begon reeds te dalen en hoe men ook zocht, men vond het arme kind nergens. De boeren keken elkaar bedenkelijk aan. De streek waar zij waren wemelde van de leeuwen. Het kind zou wel verloren zijn en misschien vond men wel nooit iets meer terug van het meisje.
Maar wat gebeurde?
Bij het krieken van de dageraad, toen men weer aan het zoeken was gegaan, vond men al zeven uur ’s morgens het kind rustig slapend onder een struik dicht bij de rivier. Men kan begrijpen wat een vreugde dat veroorzaakte onder de verbaasde lieden. Eén van de boeren vertelde later: ‘Ik onderzocht nauwkeurig het zand waarop het kind gelegen had. Overal rondom en midden onder de struik waren sporen van leeuwenklauwen ingedrukt. Tientallen leeuwen waren naar de oever gekomen om hun dorst te lessen in de nacht. Hoe kon het kind hun ontkomen zijn?’
Toen de vader zijn kind wakker maakte, keek het helemaal niet verwonderd op, maar het was wel blij vader te zien en het was erg in haar schik met het mooie pony-paardje, dat vader voor haar had meegebracht om op te rijden.
‘Maar, Catherientje, was je helemaal niet bang om zo alleen te slapen, ver weg van vader en moeder?’ vroeg hij.
‘Nee vader,’ antwoordde de kleine, ‘de grote honden hebben met mij gespeeld en één ging vlak naast mij liggen, zodat ik het helemaal niet koud had’. En toen wees zij de plek aan waar een geweldig groot dier naast haar gelegen had. Het spoor in het zand gedrukt wees op een oude leeuw. Sporen van honden waren nergens te zien. U begrijpt wat er omging in het hart van de boer.

Doet deze geschiedenis ons niet denken aan de geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil?
Uit: Rondzendmail Marius van der Valk