maandag 30 april 2012

zaterdag 28 april 2012

Pas op dat gij niet door boeken wordt verslonden


Waarom er zoveel geschreven wordt? "Omdat je boeken kunt kopen zonder ze te lezen." Aldus Johan Anthierens, een Vlaams journalist uit de vorige eeuw. Deze en meer luchtige, leuke, maar ook indringende citaten zijn te vinden op www.citaten.net. Op deze site staan duizenden citaten. Ze zijn op trefwoord doorzoekbaar. Wat dan gezocht? "Boeken" natuurlijk.

Een bloemlezing:
De reden waarom zo weinig goede boeken zijn geschreven, is dat zo weinig mensen die kunnen schrijven, ook iets weten. (Walter Bagehot, Engels econoom 1826-1877)

Boeken zijn niet bedoeld als meubilair, maar er is niets anders dat een huis zo prachtig meubileert. (Henry Ward Beecher)

Als men sommige boeken gelezen heeft, is men geneigd om een vereniging op te richten ter bevordering van het analfabetisme. (Gaby van den Berghe)

Hoe afschuwelijk zou een boekenkast er uitzien indien zij niets anders bevatte dan boeken, die volgens de Grote Kritiek, in geen enkele boekenkast mogen ontbreken? (Gaby van den Berghe)

Van alle vreemde bevliegingen, is de bevlieging om altijd nieuwe boeken te willen lezen een van de vreemdste. (Augustine Birrell)

Om een beschaving te vernietigen, moet je geen boeken verbranden. Overtuig gewoon de mensen om er geen meer te lezen. (Ray Bradbury, Amerikaans science-fiction schrijver 1920-)

Leen bij voorkeur alleen boeken uit, die u zelf hebt geleend. (Remco Campert, Nederlands letterkundige 1929-)

Onze wijsgeren, die boeken schrijven over het verachtelijke van de roem, vermelden hun naam toch maar op de titelpagina! (Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.)

We zouden een mooi brandje hebben als allen, die geen vuur in hun boeken kunnen leggen, er toe konden besluiten hun boeken in het vuur te leggen. (Charles Caleb Colton, Engels schrijver 1780-1832)

Er zijn boeken waarvan de band en het omslag verreweg het beste deel uitmaken. (Charles Dickens, Engels schrijver 1812-1870)

De mensen verdienen geen goede boeken; zij scheppen zoveel behagen in slechte. (Ralph Waldo Emerson, Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882)

Alle boeken waarin de lof gezongen wordt van een eenvoudig leven, zijn slechts geschreven door mannen. (William Feather, Amerikaans schrijver en uitgever 1889-1981) (Laat Teunie Luijk van eenvoudigleven dit niet lezen....)


Leen nooit boeken uit, want niemand geeft ze terug; de enige boeken die ik in mijn kast heb staan zijn de boeken die anderen mij geleend hebben. (Anatole France, Frans schrijver (ps. van J. A. Thibault) 1844-1924)

Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was, maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter. (John Harrington)

Een onschatbaar voordeel van analfabeten is dat ze geen boeken schrijven. (Ernst Hohenemser, Duits aforist 1870-1954)

Het ergste aan nieuwe boeken is dat ze ons beletten oude boeken te lezen. (Joseph Joubert, Frans schrijver 1754-1824)

Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken. (Thomas a Kempis, Nederlands middeleeuws augustijner kanunnik, schrijver en mysticus 1380-1472)

Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen. (A. Schopenhauer, Duits filosoof 1788-1860)
Tot slot een klemmende oproep:
Pas op dat gij niet door boeken wordt verslonden. (John Wesley, Brits predikant 1703-1791)maandag 23 april 2012

Give Away April-Raad het citaat en win een boek


Voorlopig is dit de laatste Give Away. In de zomermaanden neem ik even rust :-) In het najaar b.l.e.w. hoop ik weer verder te gaan. Waarschijnlijk wel in een iets andere vorm. Daar moet ik over nadenken.
De spelregels zijn als volgt:
* Hieronder vindt u het citaat van de maand april.
* Het betreft een boek dat we in de verkoop hebben op www.boekenstek.nl.
* U raadt welk boek het is (door een reactie onder dit bericht toe te voegen)
* De eerste die het goed raadt is de winnaar en krijgt het boek gratis toegezonden.

Hier komt het citaat:
Bij de gedachte aan het laatste glimlachte ik spottend. Wat moest ik hier met gouden munten beginnen?

Ja, wie is dat met die spottende lach....

zaterdag 21 april 2012

Online winkelwijsheden

Pasgeleden kwam ik een leuk schema tegen over winkelen. Of het online zo ook gaat, kan ik niet beoordelen:
De volgende gaat in ieder geval wel over online winkelen:
Elke dag druppelen er bijna wel boeken binnen... Zomaar een plaatje van vandaag. De boeken staan inmiddels al in onze webwinkel.

vrijdag 13 april 2012

Een stukje vakwerk...


Een stukje vakwerk...


...in iedere kleur leverbaar en met schitterende details.


Meer foto's zijn te vinden in onze webwinkel.

dinsdag 10 april 2012

Wat verkopen we nu weer?


Wat verkopen we nu weer?


Een schitterende Bijbelstandaard, handgemaakt. Vroeger zag je ze vaak met een Statenbijbel erop.


Toen waren de meesten donkerbruin. Nu zijn ze in alle kleuren te koop, passend voor ieder interieur.


Is het geen juweel?
Meer informatie volgt nog.
Dit was alvast een voorproefje.

donderdag 5 april 2012

God met ons


't Is volbracht! Hy zegepraalt!
Zondeschuld! gy zijt betaald.
Dood! gy zijt verslonden.
Slangenkop! gy zijt vergruisd,
wy, met Christus u gekruisd,
heilloos rijk der zonden!

Jezus Christus gaf den geest!
't Uur des lijdens is geweest,
de oude mensch, gestorven!
Leggen we in des Heilands graf
zielenangst en doodvrees af!
Heil is ons verworven!

Ja! de Heer is opgestaan!
All' gy Englen! bidt Hem aan!
Looft Hem, Uitverkorenen!
Juicht in Zijn verrijzenis,
wien Zijn bloed ten losprijs is,
Gode weêrgeborenen!

Gy zijt opgestaan, o Heer!
't Treurend Godsvolk zag U weêr!
Gy zijt opgevaren
by 't triumfbazuingeklank,
by den daverenden dank
aller hemelscharen!

Gy zijt opgevaren, Heer!
's Dwinglands sterkten wierpt Gy neêr,
om Uw volk te slaken!
Zijn gevanknis werd uw buit!
Stort Uw kracht, Uw gaven uit,
om ons vrij te maken!

Onze Heiland! onze God!
in Uw Midd'laarshand is 't lot
aller wereldmachten!
tot bewaring van Uw Kerk,
boven al de woede sterk
aller hellekrachten!

Tot verzeekring in den strijd,
aan Uw heilgen Naam gewijd,
krachtig ter viktorie!
tot Ge in 's Vaders heerlijkheid,
Rechter vol van Majesteit,
wederkeert in glorie!

God met ons, Emmanuël!
Overwinnaar van de hel!
allen schrik verdrijft Gy!
Raze Satan! stijg' de nood!
dage de onverbidbre dood!
God met ons, die blijft Gy!

God met ons, in 't vleesch op aard!
Thands onzichtbaar openbaard
dooor den Geest des levens!
In elk harte, dat versmacht
naar die zielsvervullingskracht,
moê des aardschen strevens!

Ja! de Heer is opgestaan!
't Licht van God is opgegaan!
spoed U, hemeltijding;
uit Judéaas moederkerk
tot der verste Heidnen perk,
de aarde tot verblijding!

Hemelsch Sion! Gy verschijnt!
't Aardsch Jerusalem verdwijnt!
Vliedt, ondankbre Joden!
tot ge u nederbuigt voor Hem,
Wiens door u miskende stem
opwekt uit de dooden!

Isaac da Costa
1826
Uit: Da Costa's kompleete dichtwerken, uitgegeven door J.P. Hasebroek
A.W. Sijthoff's Uitgeversmij-Leiden

woensdag 4 april 2012

Partij Christelijke Romans-Doe een bod!

Pasgeleden heb ik een partij Christelijke romans op de kop getikt. Het liefst verkoop ik ze in één koop. Wie doet een bod?

Het betreft een partij van o.a. de volgende schrijvers: Julia Burgers-Drost, Anke de Graaf, Truus van der Roest, L. Buth-Villerius, Gerry Velema-Drost en, nou ja, kijk zelf maar. Als je op de foto's klikt worden ze vergroot.

Het gaat in totaal om 70 boeken. Twee grote verhuisdozen vol.