zaterdag 28 april 2012

Pas op dat gij niet door boeken wordt verslonden


Waarom er zoveel geschreven wordt? "Omdat je boeken kunt kopen zonder ze te lezen." Aldus Johan Anthierens, een Vlaams journalist uit de vorige eeuw. Deze en meer luchtige, leuke, maar ook indringende citaten zijn te vinden op www.citaten.net. Op deze site staan duizenden citaten. Ze zijn op trefwoord doorzoekbaar. Wat dan gezocht? "Boeken" natuurlijk.

Een bloemlezing:
De reden waarom zo weinig goede boeken zijn geschreven, is dat zo weinig mensen die kunnen schrijven, ook iets weten. (Walter Bagehot, Engels econoom 1826-1877)

Boeken zijn niet bedoeld als meubilair, maar er is niets anders dat een huis zo prachtig meubileert. (Henry Ward Beecher)

Als men sommige boeken gelezen heeft, is men geneigd om een vereniging op te richten ter bevordering van het analfabetisme. (Gaby van den Berghe)

Hoe afschuwelijk zou een boekenkast er uitzien indien zij niets anders bevatte dan boeken, die volgens de Grote Kritiek, in geen enkele boekenkast mogen ontbreken? (Gaby van den Berghe)

Van alle vreemde bevliegingen, is de bevlieging om altijd nieuwe boeken te willen lezen een van de vreemdste. (Augustine Birrell)

Om een beschaving te vernietigen, moet je geen boeken verbranden. Overtuig gewoon de mensen om er geen meer te lezen. (Ray Bradbury, Amerikaans science-fiction schrijver 1920-)

Leen bij voorkeur alleen boeken uit, die u zelf hebt geleend. (Remco Campert, Nederlands letterkundige 1929-)

Onze wijsgeren, die boeken schrijven over het verachtelijke van de roem, vermelden hun naam toch maar op de titelpagina! (Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.)

We zouden een mooi brandje hebben als allen, die geen vuur in hun boeken kunnen leggen, er toe konden besluiten hun boeken in het vuur te leggen. (Charles Caleb Colton, Engels schrijver 1780-1832)

Er zijn boeken waarvan de band en het omslag verreweg het beste deel uitmaken. (Charles Dickens, Engels schrijver 1812-1870)

De mensen verdienen geen goede boeken; zij scheppen zoveel behagen in slechte. (Ralph Waldo Emerson, Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882)

Alle boeken waarin de lof gezongen wordt van een eenvoudig leven, zijn slechts geschreven door mannen. (William Feather, Amerikaans schrijver en uitgever 1889-1981) (Laat Teunie Luijk van eenvoudigleven dit niet lezen....)


Leen nooit boeken uit, want niemand geeft ze terug; de enige boeken die ik in mijn kast heb staan zijn de boeken die anderen mij geleend hebben. (Anatole France, Frans schrijver (ps. van J. A. Thibault) 1844-1924)

Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was, maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter. (John Harrington)

Een onschatbaar voordeel van analfabeten is dat ze geen boeken schrijven. (Ernst Hohenemser, Duits aforist 1870-1954)

Het ergste aan nieuwe boeken is dat ze ons beletten oude boeken te lezen. (Joseph Joubert, Frans schrijver 1754-1824)

Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken. (Thomas a Kempis, Nederlands middeleeuws augustijner kanunnik, schrijver en mysticus 1380-1472)

Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen. (A. Schopenhauer, Duits filosoof 1788-1860)
Tot slot een klemmende oproep:
Pas op dat gij niet door boeken wordt verslonden. (John Wesley, Brits predikant 1703-1791)Geen opmerkingen:

Een reactie posten