maandag 3 november 2014

Kunst en Evangelie

(Bijschrift bij de bekende Plaat, waarop de arme Weduwe, die haren ganschen leeftocht in de schatkist wierp, (Mark. XII:41-44) wordt voorgesteld - met een wichtje op den arm en kinderen aan haar zijde!)

Neen kunstenaar, neen, gij hebt het niet verstaan,
Gij hebt het ons verbasterd weergegeven,
Dat rein verhaal uit de Evangelieblaên,
Zoo stil, zoo vroom, eenvoudig en verheven!

Háár noodruft gaf de weduw, die de Heer
Verhief voor 't oog van hen, die haar verachtten,
Maar d e z e werpt in de offerkist veeleer
De bete broods.... waarop heur weezen wachten.

Dit offerwerk laat onze harten koel:
Zou 't in den geest des Evangelies wezen?
Neen, vroom en vrij zegt hier een rein gevoel:
Dat Christus zulk een daad niet had geprezen!

P.A. de Génestet

1 opmerking: