zaterdag 9 maart 2013

Dagboek van Ludwig Hofacker

Ooit van Ludwig Hofacker gehoord? Hoogstwaarschijnlijk niet. Sinds afgelopen zaterdag hebben we een schitterend dagboek van hem in ons assortiment. Nagelnieuw! Er is geen enkele andere boekwinkel in Nederland die dit dagboek aan kan bieden. Alleen verkrijgbaar bij Boekenstek.

Wie was Ludwig Hofacker? En wat is het bijzondere aan dit dagboek?Het dagboek van Ludwig Hofacker is voor het eerst in het Nederlands verschenen in 1871. Een tweede druk verscheen in 1880. De vertaling is van ds. A.C.J. van Maasdijk, Hervormd predikant te Katwijk aan Zee.

Het dagboek is jaren na het overlijden van Hofacker samengesteld uit zijn preken en nagelaten geschriften, zijn brieven en autobiografische aantekeningen.Ludwig Hofacker is maar 30 jaar geworden. Hij is in 1798 geboren en in 1828 ongehuwd overleden. Tijdens zijn studententijd is hij tot God bekeerd. Hij preekte in plattelandsgemeenten in Württemberg. Maar ook in de hoofdstad Stuttgart. Hij preekte daar in de Leonhardskerk. Van buiten de stad stroomden de toehoorders van heinde en verre toe om hem te horen. Maar ook de inwoners van de stad kwamen in groten getale. De kerk kon de hoorders niet bevatten. De kerkdeuren werden open gezet en velen luisterden op de straat.

Door ziekten was Hofacker soms lange tijd niet in staat om te kunnen preken. Over zijn preken zei hij: “Ik preek wat ik zelf nodig heb: bekering en vergeving van zonden. Ik zou wel willen roepen dat men het van de zuidpool tot de noordpool zou kunnen horen dat de mensen God moeten vrezen en Hem eren, want ze zijn verblind door de tijdgeest en de God dezer wereld.”Zijn laatste ziekte was zeer smartelijk. Hij kon toen eigenlijk alleen maar in zijn stoel zitten. Op zijn sterfdag zei hij:”Nu ga ik door het dal des doods.” Zijn laatste woorden die hij fluisterend sprak, waren: “Heiland, Heiland!”

Na zijn dood zijn bijna 100 preken van hem uitgegeven. In Duitsland zijn daarvan meer dan 50 drukken verschenen. Ze zijn zelfs nu nog nieuw te koop. Ze zijn in meer dan 5 talen vertaald, zelfs in het Russisch. Daar zijn ze verbreid onder Stundisten en Evangeliechristenen, die zo zwaar hebben moeten lijden onder het tsarenbewind en daarna onder de communistische terreur.Dit dagboek is zeer aan te bevelen. Voor meer info over bestellen e.d. kunt u kijken op onze website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten