zaterdag 4 december 2010

Zuinigheid met vlijt (4)

Het gebed der kinderen

De al eerder genoemde krant bevat ook een verslag van de zitting van de Tweede Kamer. Er werd in de Kamer gesproken over …. het gebed der kinderen. Uit het stukje valt op te maken dat er vragen gesteld zijn over het bidden van kinderen voor de verkiezingen.

“Zoo was het ook met het “gebed der kinderen”. Was het de bedoeling daarmee ook van de regering te eischen, dat ze het bestaan van de bijzondere school zal tegengaan. De minister zal zich buiten deze zaak houden. Het heeft geen lessen uit te deelen over paedagogiek en over christelijke paedagogiek. Het gebed moet echter vrij blijven en men doet het best over het gebed zoo min mogelijk te spreken. Het bidden door de kinderen voor de verkiezingen is een vraag van Christelijke paedagogiek, waarover Christelijke paedagogen van mening verschillen en reeds bleken te verschillen.

Maar het is een vraag, die niet hier besproken kan worden, maar in een kring waarin met het over het uitgangspunt eens is.

(…)

Onjuist is dat de bijzondere school haat en tweedracht zaait. Opvoeding in een godsdienstige leer zal bij de kinderen geen haat tegen anderen kweeken. Geloofshaat is een exces, dat moet worden tegengegaan en een gevolg van de menschelijke natuur. Maar nadat de Christelijke partijen zich meer ontplooid hebben en hun beginselen meer op den voorgrond hebben gebracht, is de geloofshaat afgenomen en zijn de persoonlijke verhoudingen verbeterd. Niet het bidden kan beroering wekken en felheid, maar het bekend maken daarvan en het schrijven daarvan.”


1913? Of 2010?

1 opmerking:

  1. Het was een erg leuk idee! Wil alleen maar zeggen dank u voor de informatie die u hebt gedeeld. Gewoon blijven schrijven van dit soort post. Ik zal uw trouwe lezer. Nogmaals bedankt.

    BeantwoordenVerwijderen