dinsdag 14 augustus 2012

Meester Heistek

Die naam komt me bekend voor. Vandaag kwam ik deze naam tegen op het web. Het betrof een broer van mijn grootvader. Hij werd gesierd met de naam 'meester'. In die tijd kon men nl. nog van 'sier' spreken.

Deze Hendrik Heistek, in leven schoolmeester op de Calvijnschool in Gouda, is in 1944 op 76-jarige leeftijd overleden. Zijn vader en moeder waren Lodewijk Heistek en Adriana van der Bie, beiden afkomstig uit Goudswaard.

Het eerste bericht van hem dat ik na enig zoeken tegenkwam, was zijn aanstelling als onderwijzer te Hazerswoude:


Na enig zoeken vond ik een foto van hem, als onderwijzer te Gouda. Tenminste, deze foto kon ik bestellen tegen geringe vergoeding. Vanmiddag had ik hem al in mijn mailbox:


Gelukkig werd een beschrijving bijgeleverd:
Klassefoto op het schoolplein van de Gereformeerde school in de Keizerstraat. In het midden juffrouw E.B van Beek. 1. Aart Lafeber, kwekeling. 2. Arie van Zelm. 3. Wim Kaptein. 4. Antje van Rossum. 5. hoofd der school Van Straalen. 6. Maurits Kastelein. 7. Margo Hornis. 8. Mien Lafeber. 9. Kastelein, kwekeling. 10. zus van Arie van Zelm. 11 en 12 broers Keller. 13 en 14. zusjes Vlok. 24. Suzanna Maria van der Ham. 26. Heistek. 31. Dina Johanna van Rossum (geb. 1903). 32. Jan van Rossum (geb. 1901), kinderen van kapper Meindert van Rossum, Spoorstraat (nu naaimachinewinkel). 1910

Hoe de nummering werkt is me alleen niet duidelijk. Als ik naar de foto kijk, dan kan het bijna niet anders dan dat de man rechts, met hoed, meester Heistek is.

Als er iemand is die meer informatie heeft over deze 'meester Heistek' van de Calvijnschool te Gouda, doet me een groot plezier...

Meester Heistek ligt begraven op de begraafplaats aan de Vorstmanstraat in Gouda. Het opschrift op zijn graf luidt:

In Gods Heerlijkheid opgenomen | Rusten hier | Hendrik Heistek | oud 76 jaar | in leven onderwijzer | a | d Johannes Calvijnschool | overl 2 maart 1944 | en zijn echtgenoote | Theresia Margaretha | Maria Heistek = van Bovene | oud 92 jaar | overl 9 febr 19521 opmerking: