vrijdag 3 juni 2011

Dag vrouwtje


U heeft ze vast wel eens gezien. De kalenders met voorop een meditatie en achterop een stichtelijk verhaal. Pas geleden tikte ik er nog een paar op de kop van uitgeverij De Banier.

Op de voorkant van ieder blad staat de datum vermeld. Ik heb de bladzijde voor me van woensdag 30 juli 1952. Dat is al even geleden. De wijze lessen zijn echter nog steeds actueel.

Een kleine bloemlezing van genoemde datum. De meditatie gaat over Romeinen 12:12a: Verblijd u in de hoop. Op de achterkant staat een aardig verhaal over de dominee met de tang:

Toen de beroemde predikant Guthry eens de arme bewoners van zijn wijk bezocht, wilde een Ier hem niet binnen laten en dreigde de predikant met de kachelpook.
"Wat, man!" zei de predikant, "wou jij een ongewapend man slaan? Geef mij de tang, en laat ons dán zien wie de sterkste is!"
De Ier begon te lachen en zie: "U bent een vreemd slag van een dominee, maar kom binnen."
Sinds die tijd had dominee Guthry het volle vertrouwen van de Ier en leerde deze het Evangelie, dat hij evenzeer gehaat als gevreesd had, van harte liefhebben.

De bladzijde is nog niet helemaal vol. Vandaar deze bladvulling voor 30 juli:

Goede herinneringen aan het ouderlijk huis zijn in den vreemde een wegwijzer.

Ergens in september staat een gedicht met een knipoog:
Dag vrouwtje

"Wel dominee, wel dominee,
Wat was die preek verrukk'lijk!
Het is ze weer eens goed gezegd,
Zo deeglijk, zo nadrukk'lijk

(...)

En toen u aan de hoogmoed kwam,
Juist keek ik om mij henen,
En die eens onder handen nam,
toen zag 'k zo deez' en genen.

En 'k dacht zo: man je kent ze reeds,
Hoe kort nog hier woonachtig;
Neem mij niet kwalijk dat ik 't zeg,
Maar 'k vond het meer dan prachtig.

Het was, mijn beste dominee,
Of ik aan mijn hart gevoelde,
Op wie uw leerzaam, ernstig woord
Meer in 't bijzonder doelde.

En dominee sprak kalmpjes: "Nu,
Dat is gelukkig, oudje!
Wan wezenlijk, ik dacht aan u."
"Dag dominee!", "Dag vrouwtje."

Daaag...

1 opmerking: