woensdag 23 maart 2011

Een verzoek uit 1881


Klaas Allaart is zuinig op zijn boeken. Voor je het weet zijn ze immers smerig en gescheurd. Maar ja, als een ander er dan ook maar voorzichtig mee doet. Met keurige letters schrijft hij daarom het volgende op het lege schutblad:

De lezer wordt vriendelijk
verzocht
dit boek voor scheuren en
smerig worden zoveel
mogelijk te
bewaren door
den
eigenaar
KA

Het boek waar bovenstaande oproep in staat is "De Geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland" door J. Verhagen Jr. en uitgegeven in 1881 te Amsterdam.De geschiedenissen van de Christelijke Gereformeerde Kerk maken indruk op Klaas. Keurig netjes schrijft hij voorin een naamdicht om deze indruk te verwoorden:

Komt gij die zooveel hoort en ziet,
Lees hier wat kommer en verdriet
Al 't volk dat Afgescheiden hiet,
Al aanstonds moest verduren.
Soldaten in hun huis gebracht,
Als oproermakers hun geacht,
Laat staan door ieder een veracht,
Liet met 't vervolgen duren.
Aan die verdrukking kwam een end,
Als eene Kerk werd zij erkend,
Rijk is zij door haar hoofd en Heere,
Tot 's menschen heil en God ter eere.

Ritthem, 1 october 1881 KA

Toch mooi gedaan door Klaas. Van boven naar beneden staat keurig zijn naam te lezen, het Wilhelmus is er niks bij.


Om helemaal zeker te zijn dat hij zijn boek terug krijgt schrijft Klaas op de titelpagina nogmaals zijn naam:


Helaas is door de tand des tijds (of toch door een onvoorzichtige gebruiker?) alsnog de rug van het boek gegaan. Nee, smerig en scheuren valt wel mee! Dankzij Klaas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten